!
Arrangementet har utgått!

Disputas: Line Gaundal

Line Gaundal vil forsvare sin avhandling “Diet, gut microbiota, and metabolic regulation in human studies” for ph.d i helsevitenskap.

Prøveforelesning

Tid: 2. desember kl 10.00

Tittel: The Carbohydrate-insulin model – a new paradigm for the explanation of the obesity epidemic?

Disputas

Kandidaten vil forsvare avhandlingen sin den 2. desember kl. 12:15

Bedømmelseskomiteen 

Disputasleder

Førsteamanuensis Asgeir Brevik, OsloMet - Storbyuniversitetet

Veiledere

 • Sammendrag av avhandlingen

  Bakgrunn

  Forbedret fettkvalitet og høyt fiberinntak påvirker metabolsk regulering og reduserer risiko for metabolske sykdommer. Kosten påvirker også tarmfloraen, men i hvilken grad tarmfloraen er involvert i metabolsk regulering vet vi mindre om. Metode: Friske voksne deltakere ble inkludert i to overkryssede kostintervensjoner med varighet på tre dager og i en tverrsnittstudie. Målet var å undersøke effekten av å bytte ut inntak av mettet fett (SFA) med flerumettet fett (PUFA) (studie 1, n = 17), og inntak av et granola kveldsmåltid med ulik mengde beta-glukan (studie 2, n = 14) på glykemisk respons etter en glukosebelastningstest påfølgende morgen. Effekten på tarmflora og andre metabolitter som korte fettsyrer (SCFA) ble også undersøkt. I tillegg ble sammenhengen mellom tarmflora, kostinntak, og metabolske og antropometriske markører i en tverrsnittstudie undersøkt (studie 3, n = 49). I disse studiene samlet vi inn biologiske prøver som blant annet glukose, insulin, lipider og fettsyrer, i tillegg til antropometri, avføringsprøver for undersøkelse av tarmflora og informasjon om kosthold. 

  Resultater

  Inntak av PUFA sammenlignet med SFA påvirket ikke glykemisk respons, men reduserte nivået av totalkolesterol med 0.4 mmol/l, tilsvarende 8% reduksjon, etter kun tre dager (studie 1). Inntak av PUFA økte Lachnospiraceae og Bifidobacterium spp. sammenlignet med SFA, hvorav økt Lachnospiraceae var assosiert med lavere totalkolesterol. Det var ingen endring i plasma SCFA eller gallesyrer etter inntak av PUFA sammenlignet med SFA (studie 1). Inntak av et granolamåltid med 3.2 g beta-glukan i tre dager reduserte glykemisk respons påfølgende morgen, og reduksjonen var dose-uavhengig (studie 2). Alle måltidene, uavhengig av mengde beta-glukan, økte nivåer av Haemophilus, Veilonella og Sutturella, i tillegg til fastende SCFA acetat og butyrat, men ikke propionat, sammenlignet med baseline. Fastende peptid YY (PYY) økte med økende mengde beta-glukan, og flere tarmbakterier korrelerte med SCFA og glykemiske markører (studie 2). I tverrsnittstudien var flere bakterier assosiert med kosten og metabolske og/eller antropometriske markører (studie 3). Eksempelvis var Bacteroides stercoris positivt assosiert med fiberinntak og økt overholdelse av «Healthy Nordic Food Index» og negativt assosiert med diastolisk blodtrykk. 

  Konklusjon

  Forbedret fettkvalitet og inntak av beta-glukan i et granolamåltid reduserte henholdsvis nivået av totalkolesterol og glykemisk respons, og endret tarmfloraen hos friske individer. Tarmfloraen er assosiert med både kosten og metabolske markører i friske individer. Våre funn tyder på at endringer i kosten påvirker metabolske markører i friske individer gjennom å endre tarmfloraen. 

   

Kontakt

Laster inn ...