English version

Disputas: Hans Christoffer Aargaard Terjesen

Hans Christoffer Aargaard Terjesen forsvarer ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk med avhandlingen: "I get back with a little help from my boss: What constitutes successful and valued leadership, as well as failed leadership, during the return-to-work process following mild traumatic brain injury for highly autonomous employees?".

Prøveforelesning

Prøveforelesing: kl. 10.00 - 10.45
Tittel på prøveforelesningen avklares senere.

Disputas

Doktoranden vil offentlig forsvare avhandlingen kl. 12.00 

Komiteen

Første opponent: Professor Rafael Lindqvist, Uppsala universitet
Andre opponent: Professor Johans Tveit Sandvin, Nord universitet
Tredje opponent: Professor Erika Gubrium, OsloMet – storbyuniversitetet

Leder for disputasen

Prodekan for forskning og innovasjon, Agnete Vabø, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

Veiledere

Hovedveileder: Professor Espen Dahl, OsloMet – storbyuniversitetet
Medveileder: Forsker I Halvor Melbye Hanisch, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet – storbyuniversitetet

  • Sammendrag

    Doktorgradsavhandlingen utforsker hvordan ledelse påvirker returen til jobb (RTW) for personer som har vært utsatt for mild traumatisk hodeskade (mTBI), og hva som kjennetegner både fremragende og feilslått ledelse i disse returprosessene. 

    Avhandlingen er basert på kvalitative dybdeintervjuer med personer som var i en RTW-prosess etter å ha blitt utsatt for skade som medførte mTBI, og intervjuer med deres nærmeste ledere. Til tross for at det foreligger omfattende forskning på TBI og RTW, har dette forskningsfeltet hittil ikke blitt utforsket i et ledelsesperspektiv. Ledelsesperspektivet anlegges også svært sjeldent innenfor den mer generelle forskningen på RTW, arbeidsinkludering, sosialt arbeid og sosialpolitikk.

    Til samme tid fokuserer den generelle ledelseslitteraturen lite på sykefravær, og heller ikke på RTW-prosesser eller TBI. Avhandlingen tar dermed sikte på å bidra med ny og verdifull kunnskap, samt praktisk innsikt, til flere forskningsfelt, og samtidig styrke kunnskapsgrunnlaget for ledere, sosialarbeidere og beslutningstakere innen arbeids- og velferdspolitikken som på forskjellige nivåer er involvert i å håndtere sykefravær.