English version

Disputas: Krisztina Gyüre

Krisztina Gyüre disputerer for ph.d.-grada i samfunnsvitskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk, med avhandlinga "Oppfølging med ein familiekoordinator – eit betre alternativ til dagens praksis?"

Prøveforelesning

Prøveforelesing:  kl. 10.00 -10.45
Tittel på prøveforelesing: «Ulike teoretiske perspektiv på kva som hemmar og fremjar arbeidsdeltaking blant låginntektsforeldre: kva spelerom er det for familieintervensjonar?» 

Disputas

Doktoranden vil offentleg forsvara avhandlinga kl. 12.00 

Komiteen

Leiar for disputasen

Prodekan Agnete Vabø,  Fakultet for samfunnsvitskap, OsloMet – storbyuniversitetet

Veiledere