English version

Disputas: Linda Aimee Hartford Kvæl

Linda Aimee Hartford Kvæl forsvarer si avhandling “Pasientdeltakelse i kommunal korttidsrehabilitering – En kvalitativ studie som undersøker perspektivene og interaksjonene til geriatriske pasienter, deres pårørende og helsepersonell”. Ho er stipendiat ved ph.d.-programmet i helsevitenskap.

Les meir om disputasen på den engelske nettsida. Du kjem dit ved å klikke på "English version" øvst på denne nettsida.