English version
!
Arrangementet har utgått!

Disputas: Lise Lundh

Lise Lundh disputerer for ph.d.-graden i utdanningsvitenskap for lærerutdanning med avhandlingen “Playing and belonging. An ethnographic study of music education and processes of inclusion in a culturally diverse elementary school”.

Hun er kandidat på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Les mer om disputasen på den engelske nettsiden. Du kommer dit ved å klikke på «English version» øverst på denne nettsiden.