English version

Disputas: Mirjam Mellema

Mirjam Mellema vil forsvare sin avhandling “Towards a more holistic approach to mobility of persons with a lower limb amputation: Assessments of the functional capacity, performance and the lived experience of activities of daily living” for ph.d i helsevitenskap.

Gå til den engelske versjonen av nettsiden for å lese mer om prøveforelesning og disputas.