English version

Disputas: Mikkel Magnus Thørrisen

Mikkel Magnus Thørrisen forsvarer si avhandling “Alkoholbruk og redusert arbeidsevne. Intervensjoner og implementeringsbarrierer”. Han er stipendiat ved ph.d.-programmet i helsevitenskap.

Les meir om disputasen på den engelske nettsida. Du kjem dit ved å klikke på "English version" øvst på denne nettsida.