English version

Disputas: Øystein Winje

Øystein Winje disputerer for ph.d.-graden i utdanningsvitenskap for lærerutdanning med avhandlingen “The grass is greener outdoors. Potentials for deep learning in Norwegian uteskole”.

Han er kandidat på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Les mer om disputasen på den engelske nettsiden. Du kommer dit ved å klikke på «English version» øverst på denne nettsiden.