English version

Disputas: Sanjana Arora

Sanjana Arora forsvarer si avhandling “Tilgang til helsetjenester: En kvalitativ studie av eldre pakistanske innvandrerkvinners og omsorgspersoners opplevelser og erfaringer i Norge.” Ho er stipendiat ved ph.d.-programmet i helsevitenskap.

Les meir om disputasen på den engelske nettsida. Du kjem dit ved å klikke på "English version" øvst på denne nettsida.