English version

Disputas: Ana Carla Soares Portugal Schippert

Ana Carla Soares Portugal Schippert skal forsvare avhandlingen sin for doktorgraden i helsevitenskap.

Arrangementet foregår på engelsk. 

Avhandlingens tittel er "Å gi torturoverlevere en stemme: Utvikling av retningslinjer for å forebygge re-traumatisering under kirurgisk behandling".

Mer om arrangementet finner du på den engelske siden.

Kontakt

Laster inn ...