English version
!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Disputas: Vibeke Bull Sellevold

Vibeke Bull Sellevold vil forsvare sin avhandling “Vedvarende postoperative smerter sett fra pasientens perspektiv fem år etter total kneproteseoperasjon: En mixed methods-studie” for ph.d. i helsevitenskap.

Følger du disputasen digitalt, er møte-ID i Zoom 690 3253 4848 og passord er 032024.

Bedømmelseskomiteen består av

Disputasleder er førsteamanuensis Edel Jannecke Svendsen ved OsloMet.

Hovedveileder er professor Alfhild Dihle ved OsloMet. Medveiledere er professor Simen Alexander Steindal ved Lovisenberg diakonale høgskole og seniorforsker Maren Falch Lindberg ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Vibeke Bull Sellevold er ansatt på Lovisenberg diakonale høgskole (ldh.no).

 • Sammendrag av avhandlingen

  Kneprotese er et vanlig kirurgisk inngrep som tilbys pasienter med smertefull kne-artrose hvor annen behandling ikke fører til bedring.

  De aller fleste får smertelindring og bedre funksjon etter operasjonen, men det er ca. 20 prosent som rapporterer vedvarende smerter tolv måneder etter inngrepet. Det er lite kunnskap om hvordan det går med denne gruppen utover det første året etter operasjonen.

  For å lære mere om denne pasientgruppen brukte vi en kombinasjon av spørreskjemaer og individuelle intervjuer for å utforske pasientenes erfaringer med vedvarende smerter fem til syv år etter kneoperasjonen.

  Det er viktig å forstå hvem som er utsatt får å utvikle vedvarende postoperative smerter, og også hva som er vesentlig i deres smertehistorier.

  Med økt kunnskap kan helsepersonell tilby et bedre og mer persontilpasset behandlingstilbud både før og etter operasjonen, og med dette forbedre resultatene for denne gruppen pasienter.

  Funn

  I studien viste vi at de med mer angst før operasjon i større grad var utsatt for moderat til sterkt smerterelatert redusert funksjon fem år etter operasjonen.

  Videre fant vi at de med mer smerter før operasjonen, og de med flere smertefulle steder på kroppen også i større grad var utsatt for moderat til sterke smerter fem år etter operasjon.

  I gruppen som fortsatt hadde smerter tolv måneder etter operasjonen, fortalte deltakerne om følelsesmessige krevende utfordringer og langvarige smertetilstander.

  Belastningen med flere smertefulle steder på kroppen, ofte i tillegg til psykisk stress medførte at pasientene strevde, ofte i årevis før operasjonen.

  Pasienthistoriene beskrev en ond sirkel med smerter, dårlig funksjon og stadig dårligere livskvalitet, både fysisk, sosialt og mentalt frem mot operasjonen.

  Likevel opplevde de fleste deltakere at smertene avtok i tiden mellom ett og fem til syv år etter operasjonen.

  Selv om knesmerter fortsatt medførte visse begrensninger for deltakerne, preget smertene hverdagen deres i mindre grad, og ingen angret på sin proteseoperasjon.

Kontakt

Laster inn ...