English version
!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Disputas: Steven Alexander Hicks

Steven Alexander Hicks forsvarer sin avhandling «Transparency in Medical Artificial Intelligence» for ph.d. i ingeniørvitenskap.

Prøveforelesning 

14. juni kl. 13.00

Tittel: “Challenges and limitations of AI in wireless communication systems”

Disputas 

Kandidaten vil forsvare avhandlingen sin 14. juni kl. 15.00.

Bedømmelseskomiteen

Disputasleder

Forskningsleder Tore Gimse, Institutt for maskin, elektronikk og kjemi, OsloMet

Veiledere

Prøveforelesning og disputas på Zoom (zoom.us).

Passkode: 140622

Webinar-ID: 623 1073 3838

 • Sammendrag av avhandlingen

  Å bruke maskinlæring på problemer innen medisin er en raskt voksende trend i nesten alle områder av helsevesenet. 

  Den enorme ytelsen som oppnås ved å bruke dyp læring på oppgaver som bilde- og tidsserieanalyse kan ha stor innvirkning på hvordan datamaskiner brukes på sykehus eller klinikker. 

  Det er mye å vinne på å utvikle disse systemene, både monetære og samfunnsmessige, der dype nevrale nettverksbaserte modeller en dag kan ha ansvaret for å overvåke helsen vår. 

  Til tross for det enorme ansvaret vi gir disse modellene, er tilnærmingen for å utvikle og evaluere disse metodene ofte ikke klar. 

  Medisinsk kunstig intelligens (KI)-forskning (på engelsk AI) har vanligvis upresise metodebeskrivelser, private data, implementeringer med lukket kilde og ufullstendige evalueringer. 

  Denne oppgaven studerer hvordan KI kan brukes på ulike områder innen medisin, hvor et primært fokus er å se på dagens åpenhet innen medisinsk KI-systemforskning, og har som mål å bidra til et mer åpent og offentlig forskningsmiljø. 

  For å oppnå dette, samlet og publiserte vi flere medisinske datasett, utviklet flere KI-modeller i ulike medisinske domener, utførte et utvalg av forskjellige eksperimenter for å validere de innsamlede datasettene, organiserte mange konkurranser om medisinske KI-applikasjoner og undersøkte adekvate modellevalueringsmetoder. 

  Arbeidet ble utført på tvers av fire felt av medisin for å få en grundig forståelse av hvordan transparent KI kan brukes på ulike medisinske domener, som inkluderer kardiologi, assistert reproduktiv teknologi, gastroenterologi og mental helse.

Kontakt

Laster inn ...