English version
!
Arrangementet har utgått!

Disputas: Vibeke Melby

Vibeke Melby disputerer for ph.d.-graden i utdanningsvitenskap for lærerutdanning med avhandlingen "Aksjonsforskningsbasert skoleledelse: Hvordan skoleledere kan bruke aksjonsforskning til å utvikle skolen som lærende organisasjon".

Hun er kandidat på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Les mer om disputasen på den engelske nettsiden. Du kommer dit ved å klikke på «English version» øverst på denne nettsiden.