Fra kunnskap til politikk. Forbrukermobilisering, makt og avmakt

Et seminarisk festskrift til Eivind Jacobsen, som nylig har gått av som SIFO-direktør.

Norge har vært et forbrukerpolitisk foregangsland. Ikke bare når det gjelder å styrke forbrukerrettigheter, men også for å utvikle et samfunn som er mer bærekraftig sosialt, økonomisk og miljømessig. Forbrukerstoff fyller nå alle plattformer.

Vi stiller derfor spørsmålet om forbrukerpolitikken er blitt offer for sin egen suksess.

Er forbrukerpolitikken overflødig? Løses den bedre og mer effektivt på andre arenaer? Eller er denne utviklingen et argument for det motsatte, at forbrukerne står overfor helt nye utfordringer når det gjelder å ivareta sin velferd? Er det noen motsetning i en politikk som skal være en pådriver for forbrukerrettigheter og samtidig ivareta det grønne skiftet?

Vi stiller disse spørsmålene i forbindelse med at Eivind Jacobsen fratrer som direktør ved SIFO og snart går av med pensjon. Forholdet mellom kunnskap og forbrukerpolitikk er en fellesnevner for Eivinds virke både som forbruksforsker og som administrator, og vi ønsker å invitere til et seminar der forskere og praktikere på feltet på ulike måter vil kaste lys over disse spørsmålene.

Vel møtt til halvdagsseminar med spissede innlegg fra forskere og praktikere som har arbeidet med denne tematikken, og som har vært en del av Eivinds nettverk.

Gratis og åpent for alle. 

Vi serverer kaffe og lunsj. Påmelding via nettskjema innen 24.mai.

Program

Velkommen ved SIFOs instituttdirektør Jorge Jensen.

Korte innlegg ved

Panelsamtale ledet av Eivind Stø

Kontakt

Laster inn ...

Les intervju med Eivind

Tett mellom høydepunktene

En prat med en direktør på vei ut døra om mål som er nådd, vanskelig pandemitid, samfunnsnytte og forskernes rolle. Og noen gode råd til de som tar over.

Portrett av Eivind Jacobsen.