English version

Grimen-forelesningen 2024 - Lisa Herzog

Professor i politisk filosofi ved Universitetet i Groningen, Liza Herzog, kommer til OsloMet for å holde årets Grimen-forelesning.

Professor Liza Herzog (rug.nl) er dekan ved det filosofiske fakultetet, Universitetet i Groningen.

Hun tok doktorgraden ved Universitetet i Oxford i 2011. Avhandlingen ble gitt ut som «Inventing the Market. Smith, Hegel and Political Theory» (global.oup.com).

Hun skrev sin habilitasjon ved Goethe-universitet i Frankfurt. Den ble publisert som «Reclaiming the System. Moral Responsibility, Divided Labour, and the Role of Organizations in Society» (global.oup.com).

Forskningsinteresser

Herzogs forskningsinteresser er politisk og økonomisk filosofi, med argumenter som både trekker på samfunnsvitenskapelig forskning og trekker lange historiske linjer.

Hun deltar regelmessig i offentlige debatter om rettferdighetsspørsmål og har nådd et bredt tysk publikum med bøker som «Freiheit gehört nicht nur den Reichen. Plädoayer für einen zeitgemässen Liberalismus» (chbeck.de) og «Die Rettung der Arbeit. Ein Politischer Aufruf» (hanser-literaturverlage.de).

Sistnevnte, som undersøker hvordan arbeidet som meningsgivende aktivitet kan “reddes” i den digitale tidsalder, vant flere prestisjefylte akademiske priser.

Sammen med Axel Honneth har hun også redigert en omfattende idehistorisk antologi om markedet som institusjon «Der Wert des Marktes» (suhrkamp.de).

Politisk epistemologi

Herzogs siste bok er «Citizen Knowledge: Markets, Experts, and the Infrastructure of Democracy» (academic.oup.com).

Boken er et bidrag til forskningsfeltet «politisk epistemologi», som undersøker samspillet mellom kunnskap og politiske institusjoner og praksiser.

Dagens situasjon med falske nyheter og manglende tillit til ekspertise danner et bakteppe, og hun analyserer tre mekanismer for spredning og bruk av kunnskap – markeder, ekspertfellesskaper og demokratisk deliberasjon – og de kunnskapsmessige forutsetningene for et velfungerende demokratisk styre.

Kontakt

Laster inn ...