!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Contra-prosjektdeltagere på byvandring i en gate i Oslo

Kunst og konflikt i byutvikling

Hvordan bruke teaterbaserte metoder i byutvikling?

På dette åpne seminaret presenterer forskere, teatergrupper og representanter fra byer i Norge, Nederland, Belgia og Polen funn og erfaringer med DramaLabs, samt veien videre for bruk av teaterbaserte metoder i byutvikling.

Polarisering truer byers omstillingsevne i en tid da det mer enn noen gang er bruk for kollektive løsninger på sosiale og miljømessige kriser. Det typiske svaret på polarisering har vært å styrke lokalt engasjement gjennom konsensusbygging, men dette fokuset har sine begrensninger. Det gir ofte ikke rom for uenigheter og kan føre til at folk eller grupper som har en annen mening enn den som er dominerende blir fremmedgjort fra medvirkningsprosesser og politisk formgivning.

I forskningsprosjektet CONTRA (CONflict in TRAnsformations), finansiert av JPI Urban Europe, har OsloMet og Drammen kommune undersøkt hvordan teaterbaserte metoder kan brukes for å skape en lokal medvirkningsarena for «produktiv konflikt» i transformasjonsprosesser. Dette har blitt gjort gjennom såkalte Drama Labs, en ny form for Urban Living Labs. Det samme er blitt gjort i Genk i Belgia, i Tilburg i Nederland og i Gdynia i Polen. På dette åpne seminaret presenterer forskere, teatergrupper og representanter fra alle byene funn og erfaringer, samt veien videre for bruk av Drama Labs i byutvikling.

Arrangementet foregår på engelsk.

Se detaljer på Litteraturhusets sider om arrangementet (litteraturhuset.no)

Les mer om prosjektet CONTRA (CONflict in TRAnsformations) på prosjektets nettsider (conflictintransformations.eu/).

Kontakt

Laster inn ...