!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Kvalitativt metodeforum: forskningsetikk i feltet

Deltakende observasjon etter GDPR: en umulighet?

I etterkant av EUs personvernforordning (GDPR) ser vi nye utfordringer for de som ønsker å gjøre deltakende observasjon i offentlige institusjoner som fengsler og sykehus.

Strengere krav om informert samtykke kan gjøre det vanskeligere å være til stede som deltakende observatør, og enkelte stiller spørsmål ved om metoden er forenlig med de nye kravene til personvern.

Til dette metodeforumet kommer Thomas Ugelvik for å snakke om informert samtykke og deltakende observasjon i fengsel, og spesifikt om forholdet mellom det forskningsetiske samtykket og samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger.

Ugelvik er professor i kriminologi ved UiO og forsker i all hovedsak på fengselsstraffens gjennomføring i praksis og ettervirkningene av fengselsstraff etter løslatelse.

Om Kvalitativt metodeforum

Kvalitativt metodeforum diskuterer sentrale utfordringer i kvalitativ forskning, særlig rettet mot profesjonsstudier.

Målgruppen for forumet er doktorgradsstudenter og forskere som jobber med kvalitative metoder.

Kontakt

Laster inn ...