Lurar du på kva som skjer ved OsloMet sine universitesskolar?

17 skolar har status som universitetsskolar. I alle samarbeida skjer det nyskapande pedagogisk utviklingsarbeid.

Nokre av samarbeidsområda er integrert uteskole som læringsarena, digital klasseleiing, programmering, vurdering, pedagogisk rettleiing, byrjaropplæring, skolebibliotek, å styrke matematikkfaget, styrke leseopplæring, fellesskapande undervising og inkludering.

Målet med universitetsskolesatsinga er løpande kvalitetsutvikling i skole og lærarutdanningane gjennom forsking, utvikling og institusjonelle innovasjonar. 

Nye pedagogiske og faglege praksisar har utvikla seg i partnarskap mellom skolane og grunnskolelærarutdanninga. Dette vil bli presentert og stilt ut i 17 ulike posterar.  

Arrangementet er ope for alle interesserte! 

Velkommen!
 

Kontakt

Laster inn ...