!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

En gruppe barnehagebarn med voksne går på rekke og rad på Jernbanetorget i Oslo.

Storbybarnkonferansen: Fra Pilestredet til Holmlia

Velkommen til konferanse om historien om opprettelsen av STORBYBARN, og om samarbeidet mellom universitet og arbeidsliv.

Velkommen til konferanse om historien om opprettelsen av STORBYBARN, og om reisen fra Pilestredet til Holmlia.

Under denne konferansen vil vi gjennom en rekke faglige presentasjoner, videosnutter og dialoger fortelle om arbeidsformer, metoder, erfaringer og eksempler på gjennomførte og pågående prosjekter. Alle som et resultat av et samarbeidet mellom universitet og praksisfelt.

STORBYBARN (uni.oslomet.no) er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barndom i storbyen som iverksetter forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i storbyen.

På denne måten bidrar STORBYBARN til inkluderende praksiser i utdanning og profesjonsfelt gjennom å samle kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og Oslo kommune.

Foto: Benjamin Ward/OsloMet.

 • Program

  09.00-09.30

  • Velkommen til konferanse. Rektor Christen Krogh, OsloMet
  • Storbybarn - et samarbeid mellom arbeidsliv og akademia. Frode Thorjussen, avdelingsleder for samfunn og innbyggerdialog Bydel Søndre Nordstrand og Mette Tollefsrud, prosjektleder Storbybarn og OsloMet-Holmlia

  09.30-10.00

  • Barnehagebarns erfaringer under pandemien. Ellen Os, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning
  • Barndom i storbyen: trange innerom og risikable uterom? Ingar Brattbakk, forsker Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
  • Storbybarn – sett fra rådhuset. Anne-Stine Bergsløkken, spesialrådgiver Byrådsavdeling for utdanning Oslo kommune

  Pause

  10.10-11.25

  • Introduksjon: Fra faglig samarbeid som kvalitetsutvikling til Mangfoldskompetanse i barnehagen. Frode Thorjussen
  • Mangfoldsledelse og aksjonsforskning som et virkemiddel. Kristin Vengel Kaagaard, styrer Slime gård barnehage, Bydel Søndre Nordstrand. Førsteamanuensis Cecilie Thun og universitetslektor Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Institutt for barnehagelærerutdanning.
  • Forholdet mellom Storbybarn, elever, studenter og fremtidige profesjonsutøvere. Sahaya Kaithampillai, prosjektleder Hvor er mine brødre
  • Å være en del av et nettverk. Masterstudenter og stipendiater i storbybarn. Unn Granløv og Usma Ahmed, stipendiater ved institutt for barnehagelærerutdanning.
  • Går inngangen til storbybarn via foreldrekunnskap? Jonas Debesay, professor institutt for sykepleie
  • Barn med fluktbakgrunn. Et samarbeidsprosjekt mellom barnehager i Norge og Hellas. Emad Al-Rozzi, universitetslektor Institutt for barnehagelærerutdanning
  • Refleksjoner rundt forskningsprosjektet barnehage, hjem og nærmiljørelasjoner i storbyen. Professor Ardis Storm-Mathisen.

  Pause med enkel servering

  12.00-12.20

  Lansering av rapporten Mangfoldskompetanse i barnehagen. Anita Berge, flerspråklig rådgiver – Bydel Søndre Nordstrand

  12.20-13.00

  • Storbybarn: Fra Pilestredet til Holmlia. Mette Tollefsrud, prosjektleder OsloMet-Holmlia
  • Fra REACH til Storbybarn til Holmlia. Professor Marit Haldar, Institutt for sosialfag
  • Oppsummert: Tid sted og handling ved Oddgeir Osland, dekan Fakultet for samfunnsvitenskap,
  • Nye Storbybarn - veien videre. Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Usma Ahmed, Sahaya Kaithampillai

Kontakt

Laster inn ...