Transpersonar og personar med kjønnsinkongruens i arbeidslivet

Erfaringar og tips for eit inkluderande arbeidsliv.

Camilla Stub Lundberg og Anniken Sørlie ved AFI presenterer funn frå forskingsprosjektet "Transpersoner og personar med kjønnsinkongruens i arbeidslivet i statleg tariffområde".

Kva er erfaringane deira frå arbeidslivet og korleis skape inkluderande arbeidsplassar – også for transpersonar og personar med kjønnsinkongruens?

Arrangementet er ein del av Lunsjpåfyll, ein serie arrangement i regi av Universitetsbiblioteket. Arrangementet er også ein del av OsloMets Pride-markering.

Gratis og opent for alle! Ta gjerne med lunsjen din, vi serverer kaffi og te!