To hender møtes i et håndtrykk.

Tro, håp og inkluderingskompetanse

Velkommen til en fagdag om Supported Employment og inkluderingskompetanse, med faglige innlegg, diskusjoner og praktiske øvelser.

Hvordan kan troen på individet bidra til å styrke arbeidsrelasjonen? Og kan det hende at veileders tro på egen inkluderingskompetanse også påvirker arbeidsrelasjonen?

Supported Employment (SE) har bidratt til å øke fokuset på relasjon til arbeidsgiver. Men den relasjonen som ofte får minst oppmerksomhet, er relasjonen mellom arbeidssøker og arbeidsplass.

Det er en utfordring vi må ta på alvor, for det er denne relasjonen som må være bærekraftig dersom vi skal lykkes med jobbfastholdelse.

Forskning fra Væksthuset Forskningscenter (vaeksthusets-forskningscenter.dk) viser tydelig at veilederens tro på arbeidssøkeren er den mest avgjørende faktoren for om en person kommer ut i jobb gjennom tiltak eller ikke.

Men hva innebærer egentlig dette med troen på enkeltindividet? Og hvordan kan dette omsettes fra store ord til praktiske handlinger? Dette vil Søren Vinther Fjærestad fra Væksthuset introdusere oss til på dagen.

Øystein Spjelkavik innleder dagen med en historisk gjennomgang av Supported Employment og utviklingen av inkluderingskompetanse, basert på sin nesten 40 år lange karriere som forsker på SE, arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse, under overskriften «Problemstillingene som ikke forsvinner».

Tonje Sannes følger opp med et mer praktisk perspektiv på SE og inkluderingskompetanse.

Mer detaljert program kommer.

En billett koster 500,- og dekker én persons deltakelse, og prisen inkluderer lunsj.

Kontakt

Laster inn ...