Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har det overordna ansvaret for omdømme, samfunnskontakt, grafisk profil, marknadsføring, studentrekruttering og forskingsformidling.

Avdelinga har ansvar for å forvalte kommunikasjonspolitikken til universitetet og felles kommunikasjonskanalar for OsloMet, inklusiv det operative ansvaret for å publisere i felleskanalane og kvalitetssikre innhaldet før publisering.

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon er delt inn i fem team og fordelt i to seksjonar.

Laster inn ...

Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme

Seksjonen har ansvar for grafisk profil, studentrekruttering og studentkommunikasjon.

Laster inn ...

Tilsette i seksjon for profilering, rekruttering og omdømme

Seksjon for samfunnskontakt og forskingsformidling

Seksjonen har ansvar for verksemdskommunikasjon, forskingsformidling og nettsider. 

Laster inn ...

Tilsette i seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling