Avdeling for utdanning

Avdeling for utdanning har hovudansvar for opptak, eksamen, internasjonalisering i utdanningane, utdanningskvalitet, studentsystem, digitale læringsressursar, studentstøttetenester og studentadministrasjon.

Avdelinga jobbar tett saman med fakulteta og særleg dei studieadministrative einingane lokalt. Avdelinga består av fem seksjonar og stab.

Laster inn ...

Stab

Tilsette i stab.

Seksjoner i avdelinga