Vilkår og rettigheter for deltakere i forskningsstudier og pasienter i praksisklinikker

Du skal være trygg på at vi ivaretar personvernet ditt og lagrer data på en forsvarlig måte.

Personvern og datasikkerhet

Alle forskere og medarbeidere som jobber med prosjektet har taushetsplikt. Opplysningene som samles inn, vil bare bli brukt til godkjente forskningsspørsmål. Når vi registrerer opplysninger om deg, gjøres dette uten kobling til navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Vi bruker sikre databaser for lagring av opplysninger.

Rett til å trekke deg

Det er frivillig å delta i forskningsstudier. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til å delta, og dette vil ikke få noen konsekvenser for deg. Dersom du ønsker å trekke deg eller har spørsmål om studien, kan du kontakte ansvarlig kontaktperson for gjennomføring av prosjektet.

Rett til sletting

Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inkludert i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Rett til innsyn

Som deltaker har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg.

Rett til korrigering

Du har også rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert.

Vite mer?