Dine rettigheter som pasient

Det er en rekke lover og regler som skal sikre rettighetene til pasienter som er i kontakt med helse- og omsorgstjenestene. Her er de mest relevante bestemmelsene for deg som er pasient ved klinikkene ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.

Lovverk

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven/EUs personvernforordning, kapittel 3, artikkel 13-21) (lovdata.no).

Alle som deltar i ferdighetstrening i internklinikken har rettigheter i henhold til personvern-lovgivningen. Det gjelder særlig:

Dersom du mottar helsehjelp (for eksempel fysioterapi eller når du får tildelt fotortoser) har du i tillegg pasientrettigheter. Da gjelder:

Lov om pasient- og brukerrettigheter (lovdata.no).

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) (lovdata.no).

Personvern - slik behandler vi opplysninger om deg

Personvernerklæring fysioterapeut-utdanningen (ansatt.oslomet.no).

Spørsmål og klagerettigheter

Ta kontakt med studenten som behandler deg eller administrasjonen når du lurer på noe. OsloMet har også et personvernombud som ivaretar ditt personvern. 

Dersom du opplever at rettighetene dine ikke er ivaretatt, selv etter dialog med studenten og administrasjonen har du rett til å klage. Klager med hjemmel i personopplysningsloven og pasient- og brukerrettighetsloven skal sendes på eget nettskjema:

Jeg vil klage på internklinikk fysioterapi eller internklinikk ortopediingeniørfag (nettskjema.no).

Medvirkning

Alle pasienter har rett til å medvirke i sin behandling. Vi legger opp til at behandlingen så langt som mulig utformes i god dialog og i samarbeid med deg som pasient eller bruker.

I tillegg ønsker vi tilbakemeldinger som vi kan bruke til å forbedre tjenestene. Du kan gi oss tilbakemelding i dette skjemaet:

Jeg vil gi tilbakemelding til internklinikk fysioterapi eller internklinikk ortopediingeniørfag (nettskjema.no).

Feil, mangler og avvik

Dersom du oppdager feil, mangler og avvik kan du melde dette på vårt avviksskjema:

Jeg vil melde fra om feil, mangler og avvik hos internklinikk fysioterapi eller internklinikk ortopediingeniørfag (nettskjema.no).