– Et sted går grensen for hvor mye som kan lastes over på arbeidslivet

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten

Temaet for KAI-frokosten er ansvars- og arbeidsdelingen mellom staten og arbeidslivet. Det er politiske ambisjoner om å få flere i arbeid det stilles krav til individuell tilrettelegging i arbeidsmiljøer der flere deltar. Regjeringen forventer at arbeidslivet skal bidra til å øke sysselsettingen med IA-avtalen, Mangfoldsløftet, Inkluderingsdugnad og mer. 

Kan politikerne regne med at arbeidslivet står klare til å ta over flere slike oppgaver?

–    Virksomhetene kommer selvsagt fortsatt til å bidra både til å inkludere, tilrettelegge og til å lære opp. Men skal bedriftene bidra til den kindereggutfordringen det er å avlaste statsfinansene, øke produktiviteten og samtidig øke sysselsettingen, må vi også se på hvilke virkemidler og reguleringer som skal til for å få balansert alle disse hensynene. 

Bratten mener det ligger nok ansvar på arbeidslivet i dag. 

–    Om ikke grensen for å legge enda mer på arbeidslivet er nådd, så er den nær.

Det synes å være en inngrodd oppfatning at arbeidsgiverne ikke gjør nok når det gjelder arbeidsinkluderingen.  – Anne-Kari Bratten

 Hvilke oppgaver i arbeidsinkluderingen bør tas av staten? 

–    Skal sysselsettingen øke i mange av de gruppene som i dag står utenfor arbeidslivet med ulike trygdeytelser, er løsningen lønnstilskudd og aktiv hjelp fra NAV, ikke enda flere krav til arbeidsgiver. 

Bratten sier det er velferdsstaten som har hovedansvaret for de som ikke kom seg gjennom videregående, falt ut av arbeidslivet på grunn av sykdom eller ikke kommer seg inn på grunn av språkvansker. 

Arbeidsgiver betaler nok

–    Et sted går det en grense for hvor mye som kan lastes over på arbeidslivet. Når det gjelder for eksempel sykelønn, betaler arbeidsgiver nok.
 
–    Det synes å være en inngrodd oppfatning at arbeidsgiverne ikke gjør nok når det gjelder arbeidsinkluderingen. 

Bratten sier det er mange arbeidsplasser som ikke har mer å gå på for å tilrettelegge for arbeidstakere.