Instituttleder - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % åremålsstilling for fire (4 år) som instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) med ansettelse fra 01.08.23.

Les mer om fakultetet og instituttet her, eller gå inn på OsloMet sine nettsider oslomet.no.

Fakultetet søker en samlende og strategisk leder som ser etter spennende muligheter og utfordringer. Instituttet har en sterk posisjon nasjonalt og betydelige ambisjoner innenfor et aktuelt utdanningspolitisk område. Den som ansettes, vil lede arbeidet med å løfte forsknings- og utdanningsmiljøet innenfor grunnskole- og faglærerfeltet ytterligere.

Instituttleder har det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, formidling og kommunikasjon ved enheten. I tillegg er instituttleder pådriver for samarbeid med praksisfeltet, for kontakt med andre kompetansemiljøer og forvaltningsorganer og for fakultetets arbeid med bærekraft og internasjonalisering. Instituttleder har personalansvar for syv studieledere og ansvar for videreutvikling av egen ledergruppe. I stillingen ligger økonomi- og resultatansvar for enheten. Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe og rapporterer til dekan.

Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse for instituttleder.

Dine sentrale arbeidsoppgaver er:

Som søker må du ha følgende kvalifikasjoner:

Som søker er det i tillegg ønskelig at du har:

Stillingen krever høy arbeidskapasitet. Som instituttleder må du utøve god personal- og strategisk ledelse, være fremtidsrettet og se endringsmuligheter. Du har en tydelig, inkluderende og resultatorientert lederstil som fremmer godt arbeidsmiljø, samt gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter. Du er en god kommunikator i møte med medarbeidere og studenter og bidrar til å fremme instituttet i det offentlige ordskiftet.

Følgende vil også tillegges vekt:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen er en åremålsstilling med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger i til sammen 12 år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 instituttleder, ltr. 78-90, fra kr 790 100,- til kr 1 094 800,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippet i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn