!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Generelle campusbilder_BAW_13.jpg

Rådgiver/seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

NAFO søker ny medarbeider som vil ha sine hovedoppgaver knyttet til området videregående opplæring. Vi søker deg som har bred erfaring fra arbeid i videregående skole og fra arbeid med flerspråklige elever. Om du har erfaring fra eller kunnskap om videregående opplæring for voksne, er det en fordel. Stillingen er midlertidig i ett år med mulighet for forlengelse og vi ønsker tiltredelse 1. august 2024.

NAFO jobber mye prosjektbasert, og arbeidsoppgavene vil kunne variere, men de vil i hovedsak dreie seg om å:  

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

I denne jobben skal du samarbeide med andre og det er viktig at du har evne til å lytte, være fleksibel og søke gode løsninger. Du må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig. Videre er det viktig at du har evne til omstilling og til å påta deg nye arbeidsoppgaver i et faglig miljø i stadig utvikling. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 55-68, dvs kroner 540 500 - 667 70 pr. år, eller som seniorrådgiver 1364 fra lønnstrinn 62-80, dvs kr. 604 900 - 870 900.

 Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram