!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forside bilder av rødt murbygg, runde vindu med bladverk

Stipendiat innen undervannsrobotikk

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Stipendiat innen undervannsrobotikk

Vil du jobbe med undervannsglidere og hvordan disse kan brukes i sverm for forsvarsanvendelser? 

På institutt for Maskin, Elektronikk og Kjemi (MEK) er det ledig en stipendiatstilling innen undervannsrobotikk med fokus på undervannsglidere for forsvarsanvendeler.

Stillingen er knyttet til OASYS-prosjektet som har som mål å utvikle avanserte undervannsglidere som kan operere autonomt ved hjelp av droner og overvannsfarkoster. Forsvarets Forskningsinstitutt er partner i prosjektet, og vi skal nå se på potensielle anvendelser av denne teknologien i forsvarssammenheng.

Stipendiatstillingen tilbys for tre år, eller alternativt fire år med 25% pliktarbeid (undervisning, veiledning eller forskningsadministrativt arbeid). Om stillingen vil være tre eller fire år vil bli diskutert som del av intervjuprosessen. Det er et mål at stipendiaten skal fullføre PhD-programmet innenfor den besluttede tidsrammen.  

Forskningsområde

En av barrierene mot bedre forståelse og bærekraftig utvikling av marin aktivitet er den høye prisen forbundet med havobservasjonssystemer. Autonome robotsystemer revolusjonerer stadig måten vi interagerer med havet og samler inn data på. Den største utfordringen med eksisterende autonome systemer er at de fortsatt krever bruk av bemannede oppdrag i utplasserings- / gjenopprettingsfasene, og dette utgjør en meget høy prosentandel av de totale driftskostnadene. Dette gjør systemer for havobservasjon utilgjengelig for mange.

På OsloMet har vi utviklet og demonstrert en innovativ type fullautomatisert lavkost mikro-undervannsglidere som kan operere autonomt med støtte fra droner og overflatefartøy for utsetting, innhenting, lading og kommunikasjon. Systemet reduserer behovet for menneskelig innblanding til et minimum, og den lave kostnaden gjør teknologien tilgjengelig for nye aktører og anvendelser innen overvåkning og datainnsamling. Stipendiaten vil jobbe med å utvikle undervannsgliderne videre så de kan operere på grunt vann, og som del av en liten sverm av fartøy. Dette vil bli testet for forsvarsanvendelser i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Et nytt system for hybridfremdrift må utvikles så gliderne skal fungere i den norske skjærgården og havnenære områder. Tidligere prosjekter på OsloMet har kun brukt én glider om gangen, men stipendiaten skal nå også arbeide med metoder og teknologi for at tre fartøyer kan være utsendt samtidig og samarbeide aktivt under et oppdrag. Dette inkluderer infrastruktur for utplassering og kontroll, i tillegg til kommunikasjon og oppførsel for autonomt samarbeid.

Arbeidsområde

Stipendiatens hovedoppgave er å gjøre forskning innenfor rammene i prosjektet ved å utforske de vitenskapelige og tekniske utfordringene som må til for å få undervannsglidere til å fungere i en sverm på grunt vann. Forskningen vil bli gjort i tett samarbeid med veiledere, i tillegg til andre ansatte på instituttet.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) er en partner i prosjektet, og stipendiaten vil samarbeide med forskere derfra, i tillegg til personell fra ulike grener av forsvaret. Det er også forventet at stipendiaten bidrar til andre aktiviteter ved OceanLab, som koordinerer forsking, innovasjon og formidling relatert til havteknologi og bærekraft på OsloMet. Forskningsresultater skal formidles på både internasjonale konferanser, i tillegg til ulike nasjonale arenaer. 

Kvalifikasjonskrav og vilkår:

Kandidater som allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Opptak til doktorgradsprogrammet ved fakultetet, innen tre måneder etter ansettelsen, er et vilkår for å tiltre stillingen.  Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden.

Stillingen er underlagt sikkerhetsloven. Den som ansettes må sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi ser etter en søker som:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å legge arbeidsplassen til rette dersom du trenger det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknaden

For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen:

Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

Alle disse dokumentene må lastes opp. Originale dokumenter og gyldig pass må presenteres hvis du blir innkalt til intervju. OsloMet utfører dokumentkontroll for å evaluere kandidatene og sikre rettferdig behandling. Alle søknadsdokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk).

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert

Vi kan tilby deg

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med: 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 501 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Deadline for applications:      31.01.2023

Ref.:                                        22/08802

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn