Tre kolleger i samtale over PC

Studentassistent for IT-support (OsloMet)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Ønsker du å hjelpe ansatte og studenter med en enklere IT-hverdag?

Vi søker etter aktive studenter ved OsloMet som ønsker å jobbe deltid som studentassistenter for IT-Servicedesk som er del av Seksjon Kunde og Servicedesk (KOS) på Avdeling IKT.  

Vi er på utkikk etter deg som trives med å jobbe med IT og service som fagområder og som har ambisjoner knyttet til det å skape en enklere digital hverdag for brukere. Du skal jobbe med kommunikasjon som verktøy for å sikre gode brukeropplevelser, bidra til at våre studenter og ansatte får bistand med det de har behov for, og være med å profesjonalisere våre IT-tjenester.  

Som del av IT-servicedesk vil du være en del av et team som hjelper ansatte og studenter med IT-relaterte spørsmål og problemer. Våre kanaler består per i dag av e-post, telefon og personlig oppmøte (skranke). Her vil du komme borti alt fra hendelseshåndtering, (også sikkerhetshendelser), veiledning i bruk av IT-systemer og IT-tjenester, og oppsett, utlån og utlevering av PC-er og utstyr. Arbeidssted vil være på OsloMet sine campuser (Pilestredet & Kjeller). Det er viktig at du er fleksibel og kan arbeide på den campusen hvor behovet er størst. 

Vi oppfordrer studenter fra alle fagområder til å søke, og vi ser spesielt etter studenter som har: 

Vi søker fortløpende etter studentassistenter. Stillingen er basert på midlertidige timelønnskontrakter med en maksimal arbeidstid på inntil 15 timer i uken (eller 60 timer pr mnd.). Vi vil prioritere søkere som er 1. års studenter. 

For å søke må du være en aktiv student ved OsloMet. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg:

Andre opplysninger:

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte:

Service Desk manager, Nithan Karan, mobil (+47) 46 21 21 21, e-post nithan@oslomet.no

Stillingen lønnes iht. Bachelorstudenter (studenter som ikke har en bachelorgrad ved ansettelse) lønnstrinn 26, Bachelorstudenter (med oppnådd bachelorgrad fra tidligere) lønnstrinn 28, Masterstudenter lønnstrinn 32. Studenter med fullført høyere akademisk utdanning skal ha godskriving etter hovedtariffavtalene:LO-YS-Uni § 5 b 1 Akademikerne § 3, 2. ledd. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: Kontinuerlig rekruttering

Referansenr: 20/06612

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram