Fire kolleger i samtale rundt et bord i biblioteket

Vitenskapelig assistent til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Har du interesse for forskning på og med unge, og vil jobbe som vitenskapelig assistent hos oss? Vi har et toårig engasjement ledig! Søknadsfrist 13. februar.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere. Vi er lokalisert i Oslo ved Bislett.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn fra samfunnsfag og humanistiske fag som sosiologi, psykologi, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi.

AFI har en økende oppdragsmengde og vi søker nå etter en vitenskapelig assistent.

Som vitenskapelig assistent skal du bidra til å avlaste forskere i deres arbeid og bistå inn i forskningsprosjekter.

Stillingen er et 2 års engasjement.

Arbeidsoppgavene vil variere, men vil hovedsakelig være knyttet til å bistå med:

Kvalifikasjonskrav

Ønskede egenskaper

Vi ser etter deg som er interessert i innovativ forskning på og med ungdom og unge voksne. Aktuelle tematikker er sosial inkludering, tilgang på arbeid, bolig og bærekraft, samt medvirkningsbasert forskning og innovasjon. Vi jobber eksperimentelt med forskningsmetoder innen disse fagområdene, og vi trenger deg som er komfortabel med å jobbe i felt (av og til på kveldstid) og med unge mennesker. Det er også viktig at du samarbeider godt, er fleksibel, løsningsorientert, internasjonalt orientert og bidrar til fremdrift i prosjekter, og det er en fordel om du også har erfaring med analyse av kvalitative data. I tillegg ser vi etter deg som har evne til å bruke vanlige dataverktøy i praktisk arbeid og liker å tilegne deg ny kunnskap om slike verktøy raskt. Det er en stor fordel med relevant erfaring innfor medvirkning med ungdom, innbyggerinvolvering og/eller ungdomsarbeid.

Vi tilbyr deg

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

Du må søke via OsloMet sin rekrutteringsportal, og det er viktig at du laster opp alle dokumentene der. Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Christina Lindskog; licr@oslomet.no, mob. 98872442.

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. Samlet ansettelsestid kan ikke overstige to år.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Ingar Brattbakk, forsker, mobil 91601129Bengt Andersen, seniorforsker/forskningsleder, mobil 99746839

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1020 Vitenskapelig assistent, i lønnsspenn NOK 406 900-471 300 per år i 100 % stilling, ved oppnådd mastergrad. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse.

Arbeidsforskningsinstituttet er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn