!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Vitenskapelig assistent til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Har du interesse for forskning på sårbare grupper, og vil jobbe som vitenskapelig assistent hos oss? Vi har en ett års midlertidig stilling ledig.  

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere. Vi er lokalisert i Oslo ved Bislett.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn fra samfunnsfag og humanistiske fag som sosiologi, psykologi, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi.

AFI har en økende oppdragsmengde og vi søker nå etter en vitenskapelig assistent. Som vitenskapelig assistent skal du bidra til å avlaste forskere i deres arbeid og bistå inn i forskningsprosjekter. Stillingen har en varighet på 12 måneder, med mulighet for begrenset forlengelse 

Arbeidsoppgavene vil variere, men vil hovedsakelig være knyttet til å bistå med:

Kvalifikasjonskrav

Ønskede egenskaper

Vi søker deg som er interessert i eksperimentell forskning på sårbare grupper i samfunnet. Aktuelle forskningsområder inkluderer helsetjenester, graviditet og spedbarn, samt barnevern. Erfaring med randomiserte kontrollerte studier er ønskelig. Det er viktig at du er komfortabel med å kommunisere med studiedeltakere, og erfaring med telefonintervjuer er en fordel. Vi ser etter en person som samarbeider godt, er fleksibel, løsningsorientert og bidrar til fremdrift i prosjektene. Erfaring med analyse av kvalitative og kvantitative data er en fordel. Vi søker deg som kan bruke kvalitative og kvantitative dataverktøy i praktisk arbeid og som raskt tilegner deg ny kunnskap om slike verktøy.

Vi tilbyr deg

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

Du må søke via OsloMet sin rekrutteringsportal, og det er viktig at du laster opp alle dokumentene der. Søknader som er mangelfulle ved søknadsfristens utløp vil ikke bli vurdert. Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Christina Lindskog; licr@oslomet.no, mobil 98872442.

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. Samlet ansettelsestid kan ikke overstige to år.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Joakim Finne, forsker, mobil 41266528Knut Fossestøl, /forskningsleder, mobil 47400139

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1020 Vitenskapelig assistent, i lønnsspenn NOK 448 900-502 300 per år i 100 % stilling. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen i denne annonsen.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram