English version
Illustrasjonsbilde - portrett av Anna Sethne i to forskjellige farger

Anna Sethne-forelesningen

Anna Sethne-forelesningen er en årlig gjesteforelesning som skal inspirere til integrering av utdanning og forskning, med vekt på mangfold, bærekraft og det tverrprofesjonelle.

Målgruppene for Anna Sethne-forelesningen er ansatte i akademia - særlig fra lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt, våre samarbeidspartnere fra praksisfeltet og andre interesserte.  

Om Anna Sethne

Anna Sethne (1872-1961) var lærer, rektor og fagforeningsleder. Hun var banebrytende for innføringen av nye pedagogiske metoder i den norske folkeskolen. 

Sethne ønsket å frigjøre barnas skapende krefter ved å bygge på deres naturlige interesser, og hun var en ivrig talskvinne for arbeidsskolen og aktivitetspedagogikken. 

Reformpedagogikk er en fellesbetegnelse på ulike pedagogiske reformbevegelser på 1900-tallet som hadde til felles at de var kritiske til den tradisjonelle skolens mål og metoder. Reformpedagogikken innebar også en sterk tro på barnets utviklingsmuligheter og skapende evner. Anna Sethne anses for å være den som brakte reformpedagogikken til Norge. Hun drev reformpedagogiske eksperimenter inspirert av John Dewey og Charlotte Bühler. Hun mente at enhver skolereform skulle bygge på vitenskapelige forskningsresultater.  

Sethnes posisjon ble ytterligere styrket gjennom fagpolitisk arbeid. Hun var med og stiftet Norges Lærerinneforbund og arbeidet hardt for likestilling mellom mannlige og kvinnelige lærere i norsk skole. Anne Sethne ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for fremragende innsats for den norske folkeskoles utvikling». 

Anna Sethne var svært viktig for den skolepolitiske utviklingen i Norge gjennom sin faglig funderte sentrale skolepolitiske posisjon i Arbeiderpartiet.  

Hovedbygningen til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Pilestredet 42 bærer navnet Anna Sethnes hus.  

Les mer om Anna Sethne:

Tidligere forelesninger

Kontaktperson

Laster inn ...