Ansettelsesorgan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Ansettelser ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) behandles i ulike råd og utvalg.

 • Møtedatoer høsten 2020

  Lokale råd og utvalg - LUI

  17. august 2020

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  31. august 2020

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  7. september 2020

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  21. september 2020

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: Ikke møte denne datoen.

  5. oktober 2020

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  19. oktober 2020

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  2. november 2020

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  23. november 2020

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  30. november 2020

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  14. desember 2020

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  Ansettelsesutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter:

 • Ansettelsesutvalg for ansettelse av fakultetsdirektør, instituttledere, studieledere og seksjonssjefer ved LUI

  • Dekan Sarah Paulson, leder
   • Prodekan utdanning: Finn Aarsæther, vara
  • Undervisnings- og forskerstilling, fast: Emilia Andersson-Bakken
   • Undervisnings- og forskerstilling, vara: Jon Ingar Holtet 
  • Teknisk-administrativ stilling, fast: Bente-Anita Strand
   • Teknisk-administrativ stilling, vara: Tone Milde
  • Student, fast: Eskil Uggen
   • Student, vara: Amalie Bakkane Erfjord
  • Eksternt medlem, fast: Harald Skjønsberg
   • Eksternt medlem, vara: Ola Erstad

  Sekretær for utvalget: Hæge Hanheide / Gry M. Lutro, fast

 • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger

  • Dekan Sarah Paulson, leder
   • Prodekan Finn Aarsæther, vara for leder
  • Instituttleder Hilde Arntsen, fast medlem
   • Instituttleder, vara
  • Fakultetsdirektør Jarle Traavik, fast
   • Seksjonssjef Ronald Eugene Worley, vara for fakultetsdirektør
  • Tjenestemannsrepresentant Mette Vaagan Slåtten, fast
   • Tjenestemannsrepresentant Anne Waldrop, vara for Slåtten
  • Tjenestemannsrepresentant Olav Hovdelien, fast
   • Tjenestemannsrepresentant Anne-Cathrine Wolden, vara for Hovdelien
   • Tjenestemannsrepresentant Eldbjørg Schön, vara for Hovdelien
   Studentrepresentant [under oppnevning], fast
   • Studentrepresentant Håvard Nundal Halleraker, vara

  Sekretær for utvalget: Hæge Hanheide / Gry M. Lutro, fast

 • Ansettelsesråd for administrative stillinger

  • Fakultetsdirektør Jarle Traavik, leder
  • Seksjonssjef STU Ronald Eugene Worley, fast
  • Seksjonssjef ØK, Line Chr. Zachariassen, fast
  • Tjenestemannsrepresentant Kathrine Løvberg, fast
   • Tjenestemannsrepresentant Runa Grimstad Wold, vara for Løvberg
  • Tjenestemannsrepresentant Eva Skals Johnskareng, fast
   • Tjenestemannsrepresentant, vara for Johnskareng

  Sekretær for utvalget: Hæge Hanheide / Gry M. Lutro, fast