Ansettelsesorgan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Ansettelser ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) behandles i ulike råd og utvalg.

 • Møtedatoer

  Høsten 2022

  15. august 2022

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  29. august 2022

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  12. september 2022

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  26. september 2022

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  10. oktober 2022

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  24. oktober 2022

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  7. november 2022

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  21. november 2022

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  5. desember 2022

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  19. desember 2022

  • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger: 12.30-13.30
  • Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger: 13.30-14.30

  Ansettelsesutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter:

 • Ansettelsesutvalg for ansettelse av fakultetsdirektør, instituttledere, studieledere og seksjonssjefer ved LUI

  • Dekan Roger André Federici, leder
  • Undervisnings- og forskerstilling, fast: Emilia Andersson-Bakken
   • Undervisnings- og forskerstilling, vara: Jon Ingar Holtet 
  • Teknisk-administrativ stilling, fast: Bente-Anita Strand
   • Teknisk-administrativ stilling, vara: Tone Milde
  • Student, fast: Ylja Lægreid
   • Student, vara
  • Eksternt medlem, fast: Harald Skjønsberg
   • Eksternt medlem, vara: Ola Erstad

  Sekretær for utvalget: Hæge Hanheide / Gry M. Lutro, fast

 • Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger

  • Dekan Roger André Federici, leder
   • Prodekan Finn Aarsæther, vara for leder
  • Instituttleder Hilde Arntsen, fast medlem
   • Instituttleder Vibeke Bjarnø, vara
  • Fakultetsdirektør Jarle Traavik, fast
   • Seksjonssjef Ronald Eugene Worley, vara for fakultetsdirektør
  • Tjenestemannsrepresentant Mette Vaagan Slåtten, fast
   • Tjenestemannsrepresentant Anne Waldrop, vara for Slåtten
  • Tjenestemannsrepresentant Olav Hovdelien, fast
   • Tjenestemannsrepresentant Anne-Cathrine Wolden, vara for Hovdelien
   • Tjenestemannsrepresentant Eldbjørg Schön, vara for Hovdelien
   Studentrepresentant Mikkel Frydenlund Sibe, fast
   • Studentrepresentant Alexandra Torjusen, vara

  Sekretær for utvalget: Hæge Hanheide / Gry M. Lutro, fast

 • Ansettelsesråd for administrative stillinger

  • Fakultetsdirektør Jarle Traavik, leder
  • Seksjonssjef STU Ronald Eugene Worley, fast
  • Seksjonssjef ØK, Line Chr. Zachariassen, fast
  • Tjenestemannsrepresentant,  fast
   • Tjenestemannsrepresentant Runa Grimstad Wold, vara
  • Tjenestemannsrepresentant,  fast
   • Tjenestemannsrepresentant, vara 

  Sekretær for utvalget: Hæge Hanheide / Gry M. Lutro, fast