IDF ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

IDF (informasjon, drøfting, forhandling) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er et partssammensatt møte og består av representanter for tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiversiden.

Medlemmer

Tjenestemannsorganisasjoner

Forskerforbundet

Utdanningsforbundet

NTL

Parat

Akademikerne/Samfunnsviterne

Arbeidsgiver

Hanne Holgersen Veel, rådgiver i stab, er sekretær for IDF.

Møter i IDF ved LUI

Oversikt over møtedatoer og aktuelle møtedokumenter finner du i portalen OpenGov (opengov.360online.com).