Leiarmøte mellom Studentanes fakultetsråd (SFR) og fakultet LUI

Leiinga i Studentanes fakultetsråd (SFR-LUI) og leiinga ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) har jamlege samarbeidsmøte.

Studentanes fakultetsråd (SFR) er studentane sitt organ på fakultetsnivå. 

Det blir arrangert jamlege samarbeidsmøte mellom leiar og nestleiar i SFR ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) og representantar for fakultetsleiinga.

På møta blir diskuterte saker av prinsipiell og strategisk art. Det er 8-10 slike møte kvart år.

Deltakarar studieåret 2023-2024

Frå SFR

Fra fakultetsleiinga

Sjå personsider med kontaktinformasjon:

Laster inn ...

Les meir om Studentanes fakultetsråd (studentparlamentet.no).

Kontakt

Laster inn ...