Ledermøter mellom Studentenes fakultetsråd (SFR) og fakultet LUI

Ledelsen i Studentenes fakultetsråd (SFR-LUI) og ledelsen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har jevnlige samarbeidsmøter.

Studentenes fakultetsråd (SFR) er studentenes organ på fakultetsnivå. 

Det arrangeres jevnlige samarbeidsmøter mellom leder og nestleder i SFR ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og representanter for fakultetsledelsen.

På møtene diskuteres saker av prinsipiell og strategisk art. Det er 8-10 slike møter hvert år.

Deltakere studieåret 2023-2024

Fra SFR

Fra fakultetsledelsen

Les mer om Studentenes fakultetsråd (studentparlamentet.no).

Kontakt

    Laster inn ...