Tilsettingsorgan ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium

Tilsettingar ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studium (LUI) blir behandla i ulike råd og utval.

 • Møtedatoar

  Våren 2024

  15. januar
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  29. januar
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  12. februar
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  4. mars
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  18. mars
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  8. april
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  22. april
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  6. mai
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar:13-14
  27. mai
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar:13-14
  10. juni
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar:13-14
  25. juni
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar:13-14

  Hausten 2024

  19. august
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  2. september
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  16. september
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  7. oktober
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  21. oktober
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  4. november
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  18. november
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  2. desember
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14
  16. desember
  • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar: 12-13
  • Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar: 13-14

  Tilsettingsutval for professorar, forskar 1 og dosentar:

 • Tilsettingsutval for leiarstillingar

  • Leiar: Roger André Federici, dekan
  • Tilsett i undervisnings- og forskarstilling i fakultetsstyret: Solveig Østrem
   • Vara: Erik Ryen
  • Tilsett i teknisk og administrativ stilling i fakultetsstyret: Hege Wamstad-Finsrud
   • Vara: Bjørn Harald Hegreberg Garborg
  • Eksternt medlem i fakultetsstyret: Ola Erstad
   • Vara: Hanne Cecilie Kolnes Williams
  • Studentrepresentant: Olympia Butoyi
   • Vara: Isha Yassir

  Sekretær for utvalet: Hæge Hanheide / Gry M. Lutro, fast

 • Innstillingsutval for institutt- og studieleiarar

  • Næraste leiar for stillinga er leiar av utvalet
  • Jarle Traavik, fakultetsdirektør
  • Tilsett i undervisings- og/eller forskarstilling: Kristin Helstad
   • Vara: Kaja Granum Skarpaas
  • Representant for tenestemannsorganisasjonane
  • Representant utnemnt av Studentenes fakultetsråd: Olympia Butoyi  
   • Vara: Mikkel Frydenlund Sibe
 • Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar

  • Dekan Roger André Federici, leiar
   • Prodekan Finn Aarsæther, vara for leiar
  • Instituttleiar Hilde Arntsen, fast medlem
   • Instituttleiar Vibeke Bjarnø, vara
  • Fakultetsdirektør Jarle Traavik, fast
   • Seksjonssjef Ronald Eugene Worley, vara for fakultetsdirektør
  • Tenestemannsrepresentant Eldbjørg Schön, fast
   • Tenestemannsrepresentant Anne-Catrine J. Wolden, vara for Schön
  • Tenestemannsrepresentant Johanne Ilje-Lien, fast
   • Tenestemannsrepresentant Anne Waldrop, vara for Ilje-Lien
  • Studentrepresentant Olympia Buytoi, fast
   • Studentrepresentant Alan Harkness, vara

  Sekretær for utvalet: Hæge Hanheide / Gry M. Lutro, fast

 • Tilsettingsråd for administrative stillingar

  • Fakultetsdirektør Jarle Traavik, leiar
  • Seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering Ronald Eugene Worley, fast
  • Seksjonssjef for økonomi, Line Christin Zachariassen, fast
  • Tenestemannsrepresentant Lene Østli, fast
   • Tenestemannsrepresentant Jorunn Wiig Strømberg, vara for Østli
  • Tenestemannsrepresentant Kristin M. Bugge, fast
   • Tenestemannsrepresentant Runa Grimstad Wold, vara for Bugge 

  Sekretær for utvalet: Kristhild E. Marnseg / Gry M. Lutro, fast