Bilde av lærer som peker på regnestykke i kladdebok for elev

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

DeKomp er et samarbeid mellom skoleeier, skoleledere og lærere, og universitet- og høyskolesektoren.

Samarbeidet skal ta utgangspunkt i skolens behov for å utvikle kompetanse til alle sine ansatte. Vi bidrar med forskningsbasert kunnskap som i møte med praksisfeltet skal nå felles mål om bedre praksis i klasserommet som vil styrke den enkelte elev.

OsloMet jobber i DeKomp i gjensidige partnerskap mellom lærere i skolen og faglærere fra våre utdanninger. Partnerskapene skal være forankret i lærerfellesskapene på skolene og nettverkene vi samarbeider med. Det betyr at vi planlegger utviklingsarbeidsarbeidene i nær dialog med skoleeiere, skoleledelse og lærerrepresentanter.

Vi organiserer arbeidet hovedsakelig i to modeller:

Eksempler på tema vi jobber med:

Statsforvalteren i Oslo og Viken: Midler 2022-2023 til desentralisert ordning for skole (statsforvalteren.no)

Kontaktperson estetiske fag

Laster inn ...

Kontaktperson grunnskole

Laster inn ...

Kontaktperson videregåendeopplæring

Laster inn ...