Desentralisert ordning for voksenopplæring

Søk tilskudd til etterutdanning i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne i samarbeid med OsloMet. Ordningen skal gi økt kompetanse og kvalitet i voksenopplæringen.

Midler til kompetanseheving

Statsforvalteren har i overkant av 2 mill. kroner til etterutdanning av lærere og ledere i voksenopplæringen i Oslo og Viken. Kompetansetiltakene gjennomføres i samarbeid med universiteter og høgskoler. 

Det kan søkes om midler til kompetansheving innen:

Søknadsfrist

Frist for å melde kompetansebehov til Statsforvalteren er 10. mai 2022. 

Statsforvalteren (statsforvalteren.no) lyser ut midler til kompetanseutvikling i mars 2022. I utlysningen kommer retningslinjer og føringer for bruk av midler, og hvordan gå frem for å melde behov.

Kontaktperson

Laster inn ...