Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

 • Hva er Kompetanse for kvalitet?

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2. Videreutdanningen er en del av utdanningsdirektoratets tilbud. 

 • Hvem kan søke opptak og hvordan søke?

  Målgruppen er lærere med pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdanningene og som er tilsatt i skolen i studieperioden. Studieplassene disponeres av Utdanningsdirektoratet og du må derfor først søke og få prioritert studieplass der. Alle som har fått prioritert sin søknad av Utdanningsdirektoratet kan deretter søke opptak til OsloMet som foretar det formelle opptaket til selve studietilbudet. Aktuelle søkere vil bli kontaktet av OsloMet/administrativt ansvarlig med nærmere informasjon om å søke opptak til studiet. 

 • Når er søknadsfristen?

  Søknadsportalen ved Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar med søknadsfrist 1. mars. I begynnelsen av mai vil OsloMet v/administrativt ansvarlig ta kontakt med søkere som har fått innvilget prioritering av direktoratet med informasjon om opptaket til selve studiet ved OsloMet.

  Hvis du har søkt innen søknadsfristen eller i løpet av mai vil du få svar på søknaden din senest 31. mai.

 • Hvilket studietilbud bør jeg søke?

  Videreutdanningene skal være et tilbud særlig tilrettelagt for at skoleeiere skal kunne oppfylle kompetansekravene for undervisning i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk i løpet av ti år, og bidra til at skoleeiere skal kunne oppfylle kravene til relevant kompetanse i alle skolens fag. Det betyr at det er skolefag som er prioriterte når søknadene behandles av direktoratet. I forkant av søknaden bør du derfor i samarbeid med din rektor vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

 • Vil jeg få undervisningskompetanse?

  Innvilget opptak og gjennomført studium vil ikke nødvendigvis gi undervisningskompetanse. Det er arbeidsgiver som tar stilling til om arbeidstaker kan ansettes i undervisningsstilling.

 • Jeg har fått innvilget prioritering av Utdanningsdirektoratet, må jeg likevel søke opptak ved OsloMet?

  Ja, Utdanningsdirektoratet innvilger prioritert studieplass, men det er studiestedene som foretar det formelle opptaket. Det betyr at du må søke opptak på studiet du har fått innvilget prioritering til samt legge ved nødvendig dokumentasjon. Merk at du kun kan søke opptak til studiet du alt har fått innvilget prioritering til. Søknader til studier der søkeren ikke har fått prioriteringer av direktoratet vil få avslag.

 • Når vil vi motta informasjon angående opptaket til OsloMet?

  Vi tar kontakt med alle som har fått innvilget prioritering av Utdanningsdirektoratet i begynnelsen av mai. Aktuelle søkere vil bli kontaktet på e-postadressen oppgitt ved søknad til direktoratet.

 • Jeg har ikke mottatt informasjon fra universitetet angående opptak.

  Vi sender ut informasjon til e-postadressen oppgitt ved søknad til Utdanningsdirektoratet. Dersom du ikke har mottatt denne kan du ta kontakt med administrativt ansvarlig:

  Laster inn ...
 • Hvordan søker jeg opptak?

  Du søker opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no) ved OsloMet. Her registrerer du søknad til studieprogrammet du har fått innvilget prioritering til samt laster opp nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal vise at du er kvalifisert til studiet du søker på.

 • Hvordan kan jeg logge meg på Søknadsweb?

  Du skal logge deg på OsloMets Søknadsweb (fsweb.no). Vi anbefaler at du logger deg på med elektronisk ID, men du kan også logge deg på med personnummer og pinkode. Nye søkere som vil logge på med personnummer og pinkode, må først klikke på Fødselsnummer og pin og i tillegg på knappen som heter «Registrer deg som ny bruker». Hvis du har vært søker hos oss før, kan du bruke personnummer og pinkode fra tidligere.

 • Må jeg laste opp dokumentasjon sammen med søknaden min i Søknadsweb?

  Vi skal i utgangspunktet ha tilgang til din (nyere) eksterne utdanning fra Norge, men du må være oppmerksom på at vi kanskje kan komme til å trenge dokumentasjon fra deg uansett. Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling. Resultatene dine skal være synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.

  I tillegg til de studiespesifikke kravene må du ha  generell studiekompetanse inkludert  dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk. Hvis du er registrert med generell studiekompetanse i Søknadsweb (se «Min profil») trenger du ikke å dokumentere dette.

  Hvis noe mangler i søknaden vil du få en purring fra oss på e-post.

 • Hva slags dokumentasjon må jeg laste opp i søknaden?

  Dette må lastes opp i søknaden din, hvis det ikke allerede finnes dokumentasjon om det i søknadsweb:

  • Dokumentasjon på generell studiekompetanse. Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis. Hvis du har elektronisk vitnemål fra videregående skole kan du godkjenne at dette brukes i søknaden. Dette gjør du under "Min profil" i Søknadsweb.
  • Vitnemål med grunnlag for vitnemål som dokumenterer fullført lærerutdanning hvis vi ikke har tilgang til dette elektronisk. Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling. Resultatene dine skal være synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.
  • Hvis du ikke har en fullført lærerutdanning og har behov for å søke om dispensasjon fra opptakskravet om fullført lærerutdanning, må du laste opp en bekreftelse fra ditt tidligere studiested på at dette studieprogram kan inngå i og føre til at din lærerutdanning blir avsluttet. Skriv i merknadsfeltet at du søker om dispensasjon fra opptakskravet.
  • Søkere med utenlandsk lærerutdanning må laste opp vitnemål både på originalspråk, i oversatt (til norsk, svensk eller dansk) versjon samt godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet (Udir)/NOKUT (fom. 2020).
  • Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse.
  • Hvis du søker til fag 2, må du dokumentere at du har fag 1 (minimum 30 studiepoeng). 

  Søkere som dokumenterer at de fullfører kvalifiserende utdanning med betydning for søknadsbehandlingen i vårsemesteret vil få et betinget opptak. De må da laste opp nødvendig dokumentasjon innen 1. juli.

 • Kan jeg laste opp ny dokumentasjon i Søknadsweb?

  I utgangspunktet skal din dokumentasjon lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen. Det er imidlertid teknisk mulig å laste opp dokumentasjon i hele søknadsperioden.

  Ny dokumentasjon skal lastes opp under «mine dokumenter», som man finner i menyen øverst i Søknadsweb.

 • Er jeg kvalifisert for opptak?

  Vi har dessverre ikke anledning til å vurdere dette før i søknadsprosessen, når søknad med dokumentasjon foreligger. Du kan imidlertid selv sjekke opptakskravet på nettsiden til studieprogrammet. 

 • Kan jeg søke opptak uten fullført lærerutdanning?

  Da dette er videreutdanning for lærere, er opptakskravet i utgangspunktet fullført lærerutdanning. For flere av studieprogrammene er det imidlertid mulig å søke om dispensasjon fra opptakskravet dersom opptaket vil føre til fullført og bestått lærerutdanning. Hvis du søker om dispensasjon fra opptakskravet, må du gjøre oppmerksom på dette i merknadsfeltet i søknadsweb og laste opp dokumentasjon fra studiestedet ditt på at dette studieprogram kan inngå i og fullføre lærerutdanningen din (Dette gjelder bare for opptak til fag 1).

  Det innvilges ikke opptak til søkere med andre utdanninger enn fullført lærerutdanning. Heller ikke selv om disse utdanningene ble godkjent ved tilsetting i skolen.

 • Kan jeg søke opptak med lærerutdanning fra utlandet?

  Ja, hvis din utenlandske lærerutdanning er godkjent av NOKUT (eller tidligere av Utdanningsdirektoratet). Du må laste opp godkjenning av utenlandsk lærerutdanning fra NOKUT/Udir sammen med søknaden og dokumentasjonen din i søknadsweb. Hvis du har hele utdanningen din fra utlandet, må du også laste opp dokumentasjon på norsk- og engelskkompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til  Samordna opptak (samordnaopptak.no).

 • Jeg har tatt min utdanning ved HiO/HiOA/OsloMet, trenger jeg da laste opp dokumentasjon?

  Vi skal i utgangspunktet ha tilgang til din (nyere) eksterne utdanning fra Norge, men du må være oppmerksom på at vi kanskje kan komme til å trenge dokumentasjon fra deg uansett.

 • Hvordan vet jeg at søknaden med dokumentasjonen er registrert og lastet opp?

  Du kan selv sjekke om alle dine dokumenter er lastet opp under «mine dokumenter» som du finner i menyen øverst i søknadsweb. Det er også her du laster opp eventuelt manglende dokumentasjon. Du vil også få en purring fra oss på e-post, hvis vi mangler noe i søknaden din under saksbehandlingen. 

 • Jeg har tidligere vært student ved HiO/HiOA/OsloMet og har problemer med å registrere søknad i Søknadsweb.

  Ta kontakt med opptak@oslomet.no.

 • Jeg har søkt feil og ønsker å bytte studietilbud, hva gjør jeg?

  Det er Utdanningsdirektoratet som disponerer disse studieplassene, dvs. hvis du har fått innvilget prioritering til et studietilbud, men ønsker å endre studietilbud i etterkant må du først ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å undersøke mulighetene for dette. Et slikt bytte avhenger av at det er ledige studieplasser. Så snart vi får beskjed om en evt. endring fra Utdanningsdirektoratet vil vi ta kontakt med deg slik at du får søkt på nytt.

 • Når får jeg svar på søknaden?

  Hvis du har søkt innen søknadsfristen eller i løpet av mai vil du få svar på søknaden din senest 31. mai. Søknader som kommer i løpet av sommeren, vil få svar fortløpende.

 • Hva gjør jeg hvis jeg ikke har fått svar på søknaden?

  Først sjekker du søppelboksen knyttet til din e-postkonto. Vi har erfaringer med at våre e-poster havner der, spesielt hvis man har Gmail- eller Hotmail-konto. Hvis du ikke finner en e-post fra oss der, kan du kontakte  opptak@oslomet.no.

 • Hva skjer hvis jeg får avslag?

  Det kommer an på grunnen til avslaget. Hvis du har fått avslag fordi du har dokumentasjon men ikke fått lastet det opp, vil du få en ny sjanse til å laste det opp. Hvis du laster opp ny dokumentasjon, må du gi beskjed om at ny dokumentasjon foreligger i søknaden ved å sende oss en e-post til opptak@oslomet.no Søknaden vil da bli behandlet på nytt.

  Hvis du har fått avslag fordi du ikke oppfyller opptakskravet, men du mener at dette er feil, har du adgang til å klage på vedtaket. Dette vil du få informasjon om i avslagsbrevet fra oss. Ved endelig avslag må du informere din skoleeier som skal bekrefte deltakelse i søknadssystemet til Utdanningsdirektoratet innen 1. september. 

 • Hvem svarer på hva i søknadsprosessen?

  Spørsmål om prioritering av studieplasser skal rettes til Utdanningsdirektoratet.

  Praktiske spørsmål kan rettes til:

  • Mikhael Kharakoz: språkfagene, musikk, andrespråkspedagogikk og begynneropplæring
  • Ida Stabrun: programmering, naturfag og matte
  • Eva Skals Johnskareng: arbeidslivsfaget og veilederutdanning for skole
  • Marija-Christin Jurin: spesialpedagogikk 1 og 2
  • Veslemøy Hollekim Skånlund: kunst og håndverk 1 og praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser

  Spørsmål knyttet til det faglige kan du ta kontakt med fagansvarlig. Kontaktinformasjon til fagansvarlig står på nettsiden til studiet. 

 • Hva skjer hvis jeg får tilbud om studieplass?

  Det første du må gjøre er å takke ja eller nei til studieplassen i Søknadsweb innen fristen som er satt i tilbudsbrevet. Hvis du ikke takker ja risikerer du å miste studieplassen.

  I løpet av sommeren vil du bli opprettet som student og plassert i en klasse. Du vil også få tilsendt pinkode til Studentweb hvis du er ny student, samt få informasjon om dine rettigheter og plikter som student ved OsloMet. 

 • Kan jeg søke på studietilbud uten å ha blitt prioritert av skoleeier og Utdanningsdirektoratet?

  Hvis vi har ledige studieplasser utenom vikar- og stipendordningen i Kompetanse for kvalitet, vil de bli utlyst på nettsiden til det enkelte studieprogram i juni.

  Søkere utenom vikar- og stipendordningen i Kompetanse for kvalitet må kunne dokumentere at de er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

 • Hvilke dager skal studiet mitt ha samlinger på?

  Informasjon om samlingsdager og datoer vil bli publisert på studiesiden til studiene (student.oslomet.no) så snart det er klart. Her vil det komme informasjon om samlingsdager, datoer og studiestart. Vi gjør oppmerksom på at det ved enkelte studietilbud er flere klasser og at disse vil kunne ha ulike samlingsdager. Der det er aktuelt vil du måtte vente til opptaket på universitetet er ferdig før du får vite hvilken klasse du er tildelt, og dermed hvilke samlingsdager det blir. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot ønsker om samlingsdager. 

 • Hvordan fordeles klassene?

  Klassene fordeles så langt det lar seg gjøre ut fra geografi slik at flest mulig skal komme i klasse med deltakere fra samme skole og område. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta i mot klasseønsker.

 • Kan jeg bytte klasse?

  Nei, det er ikke mulig å bytte klasse ettersom det gjøres et stort arbeid for å fordele klassene best mulig ut fra geografi. Dette er et arbeid som gjøres for å tilrettelegge for samarbeid mellom samlingene ettersom det er lagt opp til mye gruppearbeid på studiene. Vi gjør imidlertid det vi kan for at alle kommer i klasse med noen fra samme skole/område.

 • Hvor finner jeg informasjon om studiestart?

  Informasjon om studiestart vil bli publisert på nettsidene til studiene så snart det er klart. Se lenke på nettsiden til studietilbudet, evt. kan du søke opp studiet ditt her (student.oslomet.no). Velg da studiet hvor det står Kompetanse for kvalitet i parentes bak studienavnet.