Ofte stilte spørsmål om videreutdanning for yrkesfaglærere

 • Hvem kan søke opptak og hvordan søke?

  Studieplassene disponeres av Utdanningsdirektoratet og du må derfor først søke og få prioritert studieplass der. Alle som har fått prioritert sin søknad av Utdanningsdirektoratet kan deretter søke opptak til OsloMet som foretar det formelle opptaket til selve studietilbudet. Aktuelle søkere vil bli kontaktet av OsloMet/administrativt ansvarlig med nærmere informasjon om å søke opptak til studiet. 

 • Når er søknadsfristen?

  Søknadsportalen ved Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar med søknadsfrist 1. mars. I begynnelsen av mai vil OsloMet v/administrativt ansvarlig ta kontakt med søkere som har fått innvilget prioritering av direktoratet med informasjon om opptaket til selve studiet ved OsloMet.

 • Er jeg kvalifisert for opptak?

  Vi har dessverre ikke anledning til å vurdere dette, før i søknadsprosessen, når søknad med dokumentasjon foreligger. Du kan imidlertid selv sjekke opptakskravet på nettsiden til studieprogrammet. 

 • Jeg har fått innvilget prioritering av Utdanningsdirektoratet, må jeg likevel søke opptak ved OsloMet?

  Ja, Utdanningsdirektoratet innvilger prioritert studieplass, men det er studiestedene som foretar det formelle opptaket. Det betyr at du må søke opptak på studiet du har fått innvilget prioritering til samt legge ved nødvendig dokumentasjon. Merk at du kun kan søke opptak til studiet du alt har fått innvilget prioritering til. Søknader til studier der søkeren ikke har fått prioriteringer av direktoratet vil få avslag.

 • Når vil vi motta informasjon angående opptaket til OsloMet?

  Vi tar kontakt med alle som har fått innvilget prioritering av Utdanningsdirektoratet i begynnelsen av mai. Aktuelle søkere vil bli kontaktet på e-postadressen oppgitt ved søknad til direktoratet.

 • Hvordan søker jeg opptak ved OsloMet?

  Du søker opptak gjennom Søknadsweb ved OsloMet. Her registrerer du søknad til studieprogrammet du har fått innvilget prioritering til samt laster opp nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal vise at du er kvalifisert til studiet du søker på.

 • Hvordan kan jeg logge meg på søknadsweb?

  Du skal logge deg på OsloMets Søknadsweb (fsweb.no). Vi anbefaler at du logger deg på med elektronisk ID (ID-porten). I tilfelle dette ikke går an, kan du bruke «Register ny bruker» under «Pålogging med fødselsnr og PIN».

 • Hva slags dokumentasjon må lastes opp i søknaden?

  Se hvilken påkrevet dokumentasjon du må laste opp på studiets nettside.

  Utdanning tatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere. Utdanning tatt ved andre høgskoler og universiteter i Norge kan du under "Min profil" i Søknadsweb be om å få oversendt til OsloMet gjennom resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler. I så fall må du kontrollere at dine resultater kan oversendes. Resultatene vil bli synlige under "Eksterne resultater" i Søknadsweb så fort vi har hentet resultatene.

  Søkere som dokumenterer at de fullfører kvalifiserende utdanning med betydning for søknadsbehandlingen inneværende semester vil få et betinget opptak. De må da laste opp nødvendig dokumentasjon innen 1. juli.

 • Må jeg laste opp dokumentasjon sammen med søknaden min i søknadsweb?

  Vi skal i utgangspunktet ha tilgang til din (nyere) eksterne utdanning fra Norge. Men du må være oppmerksom 
  på at vi kanskje kan komme til å trenge dokumentasjon fra deg uansett.

  Hvis noe mangler i søknaden vil du få en purring fra oss på e-post.

 • Jeg har tidligere tatt min utdanning ved HiOA/HiO/HiAK, trenger jeg da laste opp dokumentasjon?

  Vi skal i utgangspunktet ha tilgang til din (nyere) eksterne utdanning fra Norge. Men du må være oppmerksom 
  på at vi kanskje kan komme til å trenge dokumentasjon fra deg uansett.

 • Hvordan vet jeg at søknaden med dokumentasjonen er registrert og lastet opp?

  Du kan selv sjekke om alle dine dokumenter er lastet opp under «mine dokumenter» som du finner i menyen øverst i søknadsweb. Det er også her du laster opp eventuelt manglende dokumentasjon. Du vil også få en purring fra oss på e-post, hvis vi mangler noe i søknaden din under saksbehandlingen. 

 • Kan jeg søke opptak med lærerutdanning fra utlandet?

  Ja, hvis din utenlandske lærerutdanning er godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir). Godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet (2008-2019) eller fra NOKUT (2020-2022) er fremdeles gyldige godkjenninger.

  Du må laste opp godkjenning av utenlandsk lærerutdanning fra Udir sammen med søknaden og dokumentasjonen din i søknadsweb. Hvis du har hele utdanningen din fra utlandet, må du også laste opp dokumentasjon på norsk- og engelskkompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til  Samordna opptak (samordnaopptak.no).

 • Hva gjør jeg hvis jeg ikke har fått svar på søknaden?

  Først sjekker du søppelboksen knyttet til din e-postkonto. Vi har erfaringer med at våre e-poster havner der, spesielt hvis man har Gmail- eller Hotmail-konto. Hvis du ikke finner en e-post fra oss der, kan du kontakte opptak-lui@oslomet.no.

 • Hva skjer når jeg får tilbud om studieplass?

  Det første du må gjøre er å takke ja eller nei til studieplassen i Søknadsweb innen fristen som er satt i tilbudsbrevet. Hvis du ikke takker ja risikerer du å miste studieplassen.

  I løpet av sommeren vil du bli opprettet som student og plassert i en klasse. Du vil også få tilsendt pinkode til Studentweb hvis du er ny student, samt få informasjon om dine rettigheter og plikter som student ved OsloMet. 

 • Kan jeg søke på studietilbud uten å ha blitt prioritert av skoleeier og Utdanningsdirektoratet?

  Hvis vi har ledige studieplasser utenom vikar- og stipendordningen i Yrkesfaglærerløftet, vil de bli utlyst på nettsiden til det enkelte studieprogram i juni.

 • Hva skjer hvis jeg får avslag?

  Det kommer an på grunnen til avslaget. Hvis du har fått avslag fordi du har dokumentasjon men ikke fått lastet det opp, vil du få en ny sjanse til å laste det opp. Hvis du laster opp ny dokumentasjon, må du gi beskjed om at ny dokumentasjon foreligger i søknaden ved å sende oss en e-post til opptak-lui@oslomet.no Søknaden vil da bli behandlet på nytt.

  Hvis du har fått avslag fordi du ikke oppfyller opptakskravet, men du mener at dette er feil, har du adgang til å klage på vedtaket. Dette vil du få informasjon om i avslagsbrevet fra oss. Ved endelig avslag må du informere din skoleeier som skal bekrefte deltakelse i søknadssystemet til Utdanningsdirektoratet innen 1. september. 

 • Hvilke dager skal studiet mitt ha samlinger på?

  Informasjon om samlingsdager og datoer vil bli publisert på studiesiden til studiene (student.oslomet.no) så snart det er klart. Her vil det komme informasjon om samlingsdager, datoer og studiestart. 

 • Hvor finner jeg informasjon om studiestart?

  Informasjon om studiestart vil bli publisert på nettsidene til studiene så snart det er klart. Se lenke på nettsiden til studietilbudet, evt. kan du søke opp studiet ditt her (student.oslomet.no). Velg da studiet hvor det står Yrkesfaglærerløftet i parentes bak studienavnet.