Tidligere arrangementer ved Senter for kunnskap om yrkesfag

Siden våren 2024 har Senter for kunnskap om yrkesfag stått bak forskjelige arrangementer hvor kunnskap om yrkesfag formidles og debatteres.

Elektrodagen 2024

OsloMet i samarbeid med fylkeskommunene i Akershus og Oslo ønsker velkommen til Elektrodagen våren 2024.

 26. april 2024.

Kontaktperson: Inger Vagle.