English version
Hovudinngangspartiet og delar av bygde til NIBR i Holbergs gate 1

Kontakt NIBR

Kontaktinformasjon for By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet

Adresse

Besøksadresse: Holbergs gate 1, 0170 Oslo

Postadresse: NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: 67 23 50 00 (sentralbord OsloMet)

E-post: post-nibr@oslomet.no

Org. nr.: 997 058 925

Instituttleiing

Laster inn ...

Forskingssjefar

Laster inn ...

Pressekontakt

Laster inn ...

Fakturaadresse

E-fakturaadresse (EHF):
997058925

Merk med ref: 7300 og namn.

Bankinformasjon

Bankkonto: 7694.05.14963

For utlandet
DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo 
IBAN account: NO12 7694 0514 963 
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Merk innbetalingar med ref: 7300 og namn.