English version
OsloMetlogo over inngangsdøren til universitetet

Kontakt NIBR

Kontaktinformasjon for By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet

Adresse

Besøksadresse: Holbergs gate 1, 0170 Oslo

Postadresse: NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: 67 23 50 00 (sentralbord OsloMet)

E-post: post-nibr@oslomet.no

Org. nr.: 997 058 925

Instituttledelse

  Laster inn ...

  Forskningssjefer

   Laster inn ...

   Pressekontakt

    Laster inn ...

    Fakturaadresse

    E-fakturaadresse (EHF):
    997058925

    Merkes med ref: 7300 og navn.

    Bankinformasjon

    Bankkonto: 7694.05.14963

    For utlandet
    DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo 
    IBAN account: NO12 7694 0514 963 
    BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

    Merk innbetalinger med ref: 7300 og navn.