Mann og kvinne ser på utstilling. Tre i bakgrunnen.

AFI på Arendalsuka

AFI presenterer ny forskning under Arendalsuka 2023! Vi legger fram årets YS Arbeidslivsbarometer, og deltar på seminarer, debatter og utstillinger om unge i arbeidslivet, arbeidsinkludering, kjønnsbalanse, byutvikling, bolig, segregering og kompetanse.

Program

 • Mandag: Bolig talt - alle trenger et trygt og godt hjem!

  Tid og sted: Mandag 14/8, klokken 15:00 - 16:30 Grand Hotel Arendal, Dampen

  Arrangør: Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge

  Vi spør: Hvilke rettigheter har en på boligmarkedet og bryter norsk boligpolitikk med internasjonale konvensjoner?

  Når boligen blir en fattigdomsfelle: Alle har like stor rett på et trygt og godt sted å bo. Forskjellen mellom fattig og rik har økt. Sosial ulikhet og boligpolitikk er satt på dagsorden. For på boligmarkedet speiles ulikhetene i samfunnet.

  I deler av landet ser vi segregerte byer. Særlig i storbyene, også kalt pressområdene. Uten konkrete tiltak vil denne tendensen bare forsterkes.

  Boligpolititikk er sjelden en del av valgkampen. Kanskje har gjennomsnittsvelgeren glemt saken, fordi gjennomsnittsvelgeren bor trygt og godt. De som bor under uverdige forhold, får sjeldent sin stemme hørt, verken før, under eller etter valgkamp.

  Under Samarbeidsforum mot fattigdom i Norges arrangement på Arendalsuka er politikere og fagpersoner invitert til å være med på å finne gode og varige løsninger for en bærekraftig sosial boligpolitikk.

  Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no).

  Forsker fra AFI

  Laster inn ...
 • Tirsdag: Kan vi bedre integreringen gjennom en bedre boligpolitikk?

  Tid og sted: 15/8 klokken 12.30-13.30, på Norges eldste ishavsskute – Bertine

  Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge

  Segregeringen har lange historiske røtter og henger sammen med politiske veivalg og plangrep om hvor og med hvilken kvalitet ulike typer boliger og boområder er bygd ut.

  Bør det innføres tydeligere føringer til kommunene for en sosialt balansert byutvikling i arealplanleggingen? 

  Les mer her (arendalsuka.no).

  Forsker fra AFI

  Laster inn ...
 • Tirsdag: Mangfold og inkludering: Den som vil, den kan.

  Tid og sted: Tirsdag 15/8 klokken 10:00-10:45 i Sløydsalen, 1. etasje

  Arrangører: Virke arbeid og inkludering, Fontenehus Norge, AS3, Podium, JobLoop, Mangfold i arbeidslivet, Kirkens Bymisjon, Signo Arbeid og deltagelse, Blå Kors

  Handels- og tjenestenæringen er en inkluderingsmotor i norsk arbeidsliv. Men hvorfor driver vi med mangfold og inkludering? Hva kan forbedres? Dette arrangementet er åpent for alle inkluderingsvillige og nysgjerrige arbeidsgivere.

  Arrangørene spør også: Hva er en inkluderende arbeidsplass, og kan det læres? Hvilken kompetanse kreves, og hvordan kan ledere og medarbeidere bety en forskjell?

  Virke lanserer rapporten «Hva er egentlig inkluderingskompetanse?» Du får møte eksperter med ulike perspektiver innen mangfoldsledelse og arbeidsinkludering.  

  Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no).

  Forsker fra AFI

  Laster inn ...
 • Tirsdag: YS Arbeidslivsbarometer

  Tid og sted: Tirsdag 15/8 klokken 09:30-11:00, Clarion Hotel Tyholmen Sal A

  Arrangør: YS

  YS Arbeidslivsbarometer er den mest omfattende, årlige undersøkelsen av tilstanden i arbeidslivet. Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet legger frem helt ferske resultater.

  Les mer her (arendalsuka.no).

  Forskere fra AFI

  Laster inn ...
 • Onsdag: Hvorfor skal ungdom ha en stemme – også i arbeidslivet?

  Tid og sted: Onsdag 16/8 klokken 13:00–13:45, Kulturkammeret

  Arrangør: NOVA, OsloMet

  Hva om alle ungdommer hadde krav på en  meningsfylt  deltidsjobb ved siden av skolen? Om arbeidsgivere fikk skattelette for å ansette ungdommer? Om det fantes en ombudsperson for unge arbeidstagere?

  Kunne det løst problemer som frafall i skolen, dopkriminalitet, psykisk helse-utfordringer og skapt mer mangfoldige kulturscener, institusjoner og forskermiljøer?

  Er politisk satsing på ungdomsjobber bare «ungvasking», eller kan ungdom faktisk endre samfunnet ved å få innpass i arbeidslivet på ekte? Vi har invitert unge som vet hva som kreves av en arbeidsgiver for at ungdomsjobben skal være meningsfull. 

  Forskere vil fortelle siste nytt fra forskningsfronten rundt ungdom og arbeid. Deretter får alle deltagerne fem minutter til å pitche hver sin systemveltende idé for publikum og hverandre. Så braker diskusjonen løs.

  Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no).

  Forskere fra AFI

  Laster inn ...
 • Onsdag: Om ulike muligheter til kompetanseutvikling i arbeidslivet

  Tid og sted: Onsdag 16/8 klokken 09:00-09:45, Madam Reiersen, Uterestauranten

  Arrangør: Delta

  Med utgangspunkt i forskning, bla. YS Arbeidslivsbarometer spør vi om det fortsatt er en Matteus-effekt med ulike muligheter til kompetanseutvikling mellom yrkesgrupper og utdanningsnivå i norsk arbeidsliv.

  Et arbeidsliv i stadig endring, digitalisering og det grønne skifte fordrer at alle ansatte får mulighet til å videreutvikle sin kompetanse. I dag er det slik at de som har mest utdanning er de som oftest også får – og bruker – muligheten til kompetanseutvikling.

  Hvordan kan vi snu denne utviklingen slik at vi sikrer at alle kan forbli attraktiv arbeidskraft?

  Les mer om arrangementetet her (arendalsuka.no).

  Forsker fra AFI

  Laster inn ...
 • Onsdag: En psykt bra arbeidskraftreserve

  Tid og sted: Onsdag 16/8 klokken 18:30-19:30, Frivillighetsteltet

  Arrangør: Fontenehus Norge

  Arbeid og psykisk helse. Mennesker som blir stående utenfor studie- og arbeidsliv er en betydelig ubrukt ressurs i samfunnsregnskapet.

  Konsekvensene for utenforskapet er alvorlige og omfattende for både folk og samfunn.

  Hva skal til for å motvirke problemet? Hvordan kan vi som samfunn sørge for å gjøre mer av det som virker?

  Dette vil vi diskutere og reflektere rundt sammen med et spennende og variert panel.

  Målgruppe: Beslutningstakere og interessenter innen arbeidsliv og psykisk helse.

  Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no).

  Forsker fra AFI

  Laster inn ...
 • Onsdag: Hvordan sikre likestilling når arbeidsstedet er der hvor vi har mobil, PC og internett?

  Tid og sted: 16/8 klokken 12:30 - 13:15, Bankgården, Bakhagen

  Arrangør: LO

  Den nye arbeidshverdagen med konstant småsjekking på mobilen griper inn i familielivet og fritid.

  Omtrent halvparten av Norges befolkning har muligheten til å jobbe hjemmefra og mange ønsker fortsatt å ha muligheten til dette etter pandemiens påbud er opphevet.

  Forskning viser at arbeid utover ordinær arbeidstid øker ved bruk av hjemmekontor. Nye funn viser at det handler ikke bare om antall timer vi bruker på jobb, men om at det er uklart når man har jobbet eller ikke.

  Hvordan skiller vi mellom jobb og fritid når arbeidsstedet er der hvor vi har en pc, mobil og internett? Og hva kan vi gjøre for å sikre at vi kan koble av og ikke være tilgjengelig til enhver tid?

  Sist, men ikke minst – hvordan påvirker fjernarbeid og det å jobbe hjemmefra likestillingen?

  Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no).

  Forsker fra AFI

  Laster inn ...
 • Torsdag: Jakten på kvinnene: Hvordan kan næringslivet oppnå kjønnsbalanse i styrerommene

  Tid og sted: Torsdag 17/8 2023, klokken 11:30 - 12:00 i DN-teltet

  Arrangør: NHO 

  Kjønnsbalansen i næringslivet blir stadig bedre, men utviklingen går fortsatt altfor sakte. Et nytt lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer er på trappene. Forskning viser at kompetente kvinner både finnes og ønsker å ta på seg lederposisjoner og styreverv.

  Samtidig vet vi at mange bedriftseiere rekrutterer fra egne nettverk når de søker styremedlemmer. Hvordan bør bedrifter og eiere gå frem for å fylle styreplassene med kompetente kvinner og øke mangfoldet i styrerommene?  

  I panelet møter du en forsker, bedriftseier, styreleder og CEO. Vi spør dem om deres beste tips til bedrifter som skal ut på kvinnejakt.   

  Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no).

  Forsker fra AFI

  Laster inn ...

   

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 29.06.2023 | Nina Alnes Haslie