Avkarbonisering av bygningsmassen viktig for nullutslipp

Bilde av bygningsfasade med rød murstein og store vindusruter hil høyre. Til venstre mye blå himmel, som også speiler seg i vinduene. Bygningen har OsloMet-logo.

– Vi forsker på alle installasjoner i bygg, innemiljø, bygningsfysikk, lokal fornybar energiproduksjon og byggautomasjon, og nå ser vi på livssyklusanalyse og digitale verktøy for optimalisering og styring av disse, sier professor Peter Schild, som leder forskningsgruppen Bærekraftig bygd miljø («Sustainable Built Environment»). 

Han beskriver forskningsgruppen på OsloMet som en travel gjeng med komplementær kompetanse, som deler de samme idealene. 

Gruppen jobber sammen med forskningspartnere fra SINTEF, og har samarbeidet om veiledning sammen med NTNU, DTU, Aalborg Universitet og Fakultet for helsevitenskap på OsloMet. I tillegg har de også flere samarbeidspartnere fra byggenæringen. 

Klimagassutslipp

Ifølge FN bor mer enn halvparten av verdensbefolkning i byer i dag, og det vil trolig øke til 60 prosent innen 2030. Byene står i dag for 75 prosent av alle klimagassutslipp.

Grønnere tiltak gjør det mer lønnsomt for bransjen

Byggrelaterte tiltak som LED-lys, varmepumper, varmegjenvinning og passiv kjøling gir et bedre innemiljø, og du sparer utgifter. 

I tillegg kommer det stadig flere innovative løsninger innenfor energi. Et eksempel er at solceller blir billigere, og solens energi kan alene dekke hele verdens energibehov. 

Myndighetenes krav til energieffektivitet skjerpes i raskt tempo mot målet om nullutslipp i EU innen 2050, og professor Schild mener at vi har ingen tid å miste:

– For å nå dette målet må samfunnet gasse på med «dyp» energirehabilitering av bygg allerede nå. 

– Det er et stort privilegium for oss og våre studenter å erfare, og ikke minst medvirke i dette, og det raske tempoet gjør at vi kontinuerlig må oppdatere undervisningen vår.

Verdiskapende forskning 

Forskningsgruppen Bærekraftig bygd miljø (Sustainable Built Environment) driver med anvendt forskning, og er opptatt av å videreføre det i undervisningen i energi og miljø i bygg-studiene, noe som gjør at uteksaminerte studenter blir verdsatt i næringen. 

Schild beskriver det å jobbe for en bedre verden som svært meningsfullt.

– Energi og tilhørende klimagassutslipp er bare en bit av det hele. Miljødelen er helt overordnet, fordi mennesker trenger sunne hjem og arbeidsplasser, trygt vann og gode helsebygg, sier Schild.

Vi må unngå utslipp fra bygg som ødelegger biologisk mangfold på land og i vann, og vi må håndtere ekstrem nedbør på byggetomter. – Peter Schild

Kontakt

Laster inn ...

Mer om energi og miljø i bygg

Prabriti Tiwari ser i kameraet og smiler. Hun sitter på et kontor med to store dataskjermer i bakgrunnen.
Ble ingeniør i energi og miljø i bygg – gikk rett ut i kremjobb

I Multiconsults topp moderne hovedkontor på Skøyen jobber Prabriti Tiwari med 3D-design og modellering av tekniske systemer i bygg. – Veldig spennende, sier 24-åringen, som har en fersk bachelor fra OsloMet på CV-en.

Bilde av Marie Flatmo Opsahl
Bedre rådgivning med master

– Du blir en solid og etterspurt rådgiver av å ta masterstudiet i energi og miljø i bygg, sier Marie.

Publisert: 01.09.21 | Daniel Kolbeinshavn