Portrettfoto av Berit Bae

Berit Bae utnevnes til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

Professor emerita Berit Bae fra barnehagelærerutdanningen ved OsloMet får utnevnelsen for sin innsats innen barnehagefeltet.

Berit Bae er dr. Philos og professor emerita i barnehagepedagogikk. Hun er en av få innen barnehagefeltet som har fått denne prestisjefulle utmerkelsen. Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten.

I over 40 år har Bae gjort en enestående innsats innen barnehagefeltet i Norge, og hun har høstet bred anerkjennelse for sin medvirkning til utvikling av kvaliteten i norske barnehager. Hun var tilknyttet det daværende Barnevernsakademiet i Oslo, Høgskolen i Oslo, og Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1975 til 2013, i stillinger som førsteamanuensis og senere professor. Bae har vært med på å utdanne norske barnehagelærere i en tidsperiode hvor barnehagen som den institusjonen vi kjenner i dag, og barnehagelæreren som profesjon, er blitt formet. Samtidig har hun hatt en omfattende forsknings- og formidlingsvirksomhet.

Samspill og medvirkning

Bae har forfattet en rekke vitenskapelige artikler og bøker. Kommunikasjon, samspill, relasjoner og barns medvirkning har vært sentrale tema i hennes forskningsvirksomhet. Den røde tråden gjennom Berit Baes virksomhet har vært barns beste, respekten for barndommen og lekens egenverdi. 

Bae har også hatt en utstrakt virksomhet som folkeopplyser og veileder for barnehager i hele Norge. Hun har blant annet reist landet rundt og bidratt til profesjonalisering av norske barnehagelærere gjennom prosessorientert utviklingsarbeid og veiledning. 

Hun har vært medlem i en rekke nasjonale utvalg, og derigjennom bidratt med fagkunnskap i forbindelse med arbeid med styrende dokumenter som barnehageloven og rammeplanen. I to perioder var hun medlem i det nasjonale Lærerutdanningsrådet. 

Det var Norsk OMEP – Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning som nominerte Bae til utnevnelsen. I sin søknad skriver de:

«Norsk OMEP meiner Berit Bae er ein verdig mottakar av medaljen gjennom utrøytteleg og framifrå innsats for barn og vaksne i praksisfeltet og på samfunnsnivå gjennom utvalsarbeid knytt til Lov om barnehagar og Rammeplan for barnehagen. Ho har i heile sitt yrkesliv vore opptatt med å studere og formidle kunnskap om barnehagen som institusjon. Berit Bae har på ein spesiell måte hatt, og har framleis, stor betydning for den pedagogiske utviklinga og kvalitetsutviklinga på barnehagefeltet i Noreg.»

Les mer

Foto: Klausine Røtnes.

Publisert: 04.03.2020 | Siv Tonje S. Håkensen