English version
Illustrasjonsbilde av en kvinne som holder en smarttelefon.

Nå kan du søke om medlemskap i forskerskolen DIGIT

Den norske forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn (DIGIT) tilbyr et faglig og arbeidslivsrelevant program til ph.d.-kandidater og postdoktorer ved norske universiteter.

Er du ph.d.-kandidat eller postdoktor som forsker på digitalisering? Ønsker du å være del av et større nettverk av forskere og aktører fra arbeidslivet som jobber i krysningspunktet mellom digitalisering, kultur og samfunn? Da kan et medlemskap i den nasjonale forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn (DIGIT) være noe for deg. 

Forskerskolen DIGIT startet i 2022. Den er et samarbeid mellom åtte norske universiteter, et forskningsinstitutt og seks partnere fra offentlig og privat sektor, og koordineres av Forskningssenteret for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) på OsloMet. Skolen er støttet av Forskningsrådet og tilbyr et toårig program av høy faglig kvalitet og arbeidslivsrelevans for ph.d.-kandidater eller postdoktorer registrert ved norske universiteter. 

Nå er opptaket for 2024 åpent! 

Interessert i å søke om opptak?

Som DIGIT-medlem får du tilbud om å delta på seminarer og foredrag i krysningsfeltet mellom digitalisering, kultur og samfunn. Det toårige programmet tilbyr skrivekurs, hospiteringsmuligheter, arbeidslivsrelevante aktiviteter og nettverksbygging både innenfor og utenfor universitetsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

De fleste medlemmene har sin akademiske bakgrunn fra samfunnsvitenskap eller humanistiske fag, men skolen tar også imot søkere fra andre forskningsfelt. Det vil derimot være fordelaktig å begrunne hvordan medlemskapet og prosjektet har en relevans for skolens tematiske grunnlag.

Søk gjennom forskerskolens nettside (digitresearchschool.no). Her finner du også ytterligere informasjon om forskerskolens aktiviteter og kan melde deg på skolens nyhetsbrev. 

Hva innebærer et medlemskap? 

Nye kull starter med en felles samling under kick-off-seminaret i november/desember. Her møtes deltakere og partnere for å bli kjent og for å ta del i et faglig program av relevante foredrag, panelsamtaler og rundebordssamtaler.

Videre står følgende aktiviteter sentralt i skolens toårige program: 

Det er mulig å være medlem av flere forskerskoler samtidig. Det er ingen kostnader knyttet til deltakelsen, men noen av aktivitetene - som for eksempel kick-off-seminaret i november/desember - er obligatoriske. Du tas opp for to år og får et diplom for fullført forskerskole. 

Publisert: 30.03.2022 | CEDIC / OsloMet