English version
Illustrasjonsbilde av en kvinne som holder en smarttelefon.

Søk opptak til forskerskolen

CEDIC er vertskap for Den norske forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn ved OsloMet.

Høsten 2022 starter Den nye nasjonale forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn (DIGIT). Dette er et samarbeid mellom universitetsmiljøer, forskningsinstitutter og aktører fra arbeidslivet, som ønsker å tilby stipendiater og postdoktorer en mer innovativ og arbeidslivsrelevant doktorgradsutdanning. Vertskapet for skolen er Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) på OsloMet. 

Forskerskolen vil ta opp 20 stipendiater og postdoktorer i året frem til 2029, og opptakene for dette året er allerede i gang.

Interessert i å søke om opptak?

Forskerskolen tilbyr et bredt faglig nettverk, muligheter for kompetansebygging, reisemidler og karriereutvikling utover det hvert enkelt universitet kan tilby. Det er mulig å delta på flere forskerskoler samtidig. Det er ingen kostnader knyttet til deltakelsen, men du forventes å delta på en fellesaktivitet i semesteret. Du tas opp for to år og får et diplom for fullført forskerskole.  

Nå er det mulig å søke om opptak gjennom DIGITs nye nettside (digitresearchschool.no). Her kan du også lese om de kommende aktivitetene på skolen, deltakere og samarbeidspartnere, og melde seg på forskerskolens nyhetsbrev.

DIGITs toårige program:

Det første kullet starter med et kick off-seminar 28. november til 2. desember 2022. Videre står følgende aktiviteter sentralt i det toårige programmet til skolen: 

Det er fordelaktig å være tidlig ute med å søke på forskerskolen, da vi opererer med førstemann-til-mølla for relevante stipendiater og postdoktorer. Kommer man ikke inn høsten 2022, er det nytt opptak høsten 2023.