English version
Bilde av de to vitenskaplige assitentene fra Tyskland, Stefan Leiprecht til venstre, og Fabian Behrens til høre, fotografert i Pilestredet 52 i Oslo.

Erasmus pluss ga mye ekstra

De to vitenskapelige assistentene fra Tyskland kunne mye om å forutsi strømpriser, som Institutt for informasjonsteknologi får god nytte av.

Fabian Behrens og Stefan Leiprecht kom til OsloMet fra Kempten University of Applied Sciences, på Erasmus+-utveksling. 

– I løpet av de to ukene de var her, holdt de seminar for oss, og vi har jobbet konkret med å anvende deres ekspertise på å forutsi strømpriser, forteller førsteamanuensis Andre Brodtkorb på Institutt for informasjonsteknologi.

– Vi planlegger nå en forskningspublikasjon som besøket deres har bidratt til, og fortsetter samarbeidet med universitetet deres.

Maskinlæringsteknikker kan varsle forbruk

De to forskningsassistentene er master of science i spillutvikling, og er med i prosjektet Deep-DHC i Tyskland.

Her har de utforsket maskinlæringsteknikker som kan gi bedre varsel av forventet forbruk av fjernvarme.

Sparer miljø og ressurser

– Framgangsmåten deres er signifikant bedre enn eksisterende praksis, hindrer over- og underproduksjon av varme, og sparer dermed både miljø og ressurser.

Det dreier seg om toppmoderne maskinlæringsmetoder for svært nøyaktige prognoser for behov for fjernvarme. Og dette er også relevant i Oslo og andre steder i Norge.

Relevant å kunne spillutvikling

– Jeg tror bakgrunnen til Stefan og Fabian er perfekt for denne typen applikasjoner. Med utdanning i spillutvikling har de bakgrunnen og ferdighetene, og med kunnskaper i informatikk kan de anvende kunnskapen på ulike felt.

Fabian Behrens og Stefan Leiprecht kom som gjesteforskere finansiert av Erasmus+ (erasmuspluss.no).

På OsloMet har de vært tilknyttet forskningsgruppene for matematisk modellering og anvendt kunstig intelligens, og har samarbeidet med blant annet postdoktor Leonardo Rydin Gorjao, professor Anis Yazidi og professor Pedro Lind, i tillegg til førsteamanuensis André Brodtkorb.

Interessant og opplevelsesrikt på utveksling

Fabian Behrens og Stefan Leiprecht synes det har vært svært interessant å ha utveksling med andre forskere.

Lunsjgruppen med ph.d.-studenter har vært et godt møtested, og en fin måte å knytte seg til ulike mennesker. Å bli kjent med folk, og snakke om det som de jobber med.

Oppholdet har også gitt dem opplevelser av å være i en by som ligger nær naturområder, og en by du lett kan bevege deg rundt i bare ved å gå, ofte med korte avstander. Et opphold som inkluderte 17. mai, ga dem en spesielt fin opplevelse.

Bildet øverst i artikkelen viser Stefan Leiprecht (til venstre) og Fabian Behrens til stede på OsloMet.

Kontakt

Laster inn ...

Mer om bruk og utfordringer med kunstig intelligens

Dette er utfordringene med kunstig intelligens

Kunstig intelligens automatiserer kjedelige rutineoppgaver, men gir oss store utfordringer i sikkerhet, personvern og energiforbruk.

Bildet viser to personer framfor en skjerm til høyre, og en person til venstre som ser ut til å være tankefull og litt oppgitt.
Dette bør du vite om kunstig intelligens

Kunstig intelligens blir stadig viktigere i hverdagen til de aller fleste. Men vet du egentlig hva kunstig intelligens er, og hva det kan brukes til?

Illustrasjonsbilde av kunstig intelligens. Bildet viser en lærer som viser fram en robot til en gruppe elever. Dette skaper entusiasme, og stemningen er god.
Publisert: 30.05.2022 | Olav-Johan Øye