English version
Tre porselensfat med bilder av boreplattformen Ocean Viking.

EU-millioner til forskning på håndverk

OsloMet har blitt partner i et EU-prosjekt som skal samle og utveksle håndverk og kreativ bruk av ny teknologi i en database på nett.

Sammen med partnere i åtte europeiske land, har Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag ved OsloMet blitt partner i EU-prosjektet CraftHub.

Hele forskningsprosjektet er på cirka åtte millioner kroner fordelt på de ulike partnerne.

Prosjektet er en del av EUs satsing på de store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene i programmet Creative Europe Culture eller Kreativt Europa som det kalles på norsk (se faktaboks).

OsloMet-instituttene skal blant annet bidra med avansert digital teknologi og formidling av kreative metoder brukt i designtenkning og kunstneriske metoder.

– Prosjektet heter CraftHub og er viktig og inspirerende for kunstnerisk utviklingsarbeid, sier professor Arild Berg, som er leder for OsloMets rolle som partner i prosjektet.

– Det vil gi verdifulle erfaringer for fremtidige tverrfaglige prosjekter også i bredere forskningsprogram som Horisont Europa hvor kultur på en unik måte kan bidra til nyskaping og mangfold.

3D-printet papirporselen med turkis kobberglasur.

3D-printet papirporselen med turkis kobberglasur, laget av førsteamanuensis Kristin Andreassen ved OsloMet.

En digital database

CraftHub skal bli en digital database som skal bidra til å samle og utveksle håndverksteknikker i Europa. Her skal det komme 250 filmer som viser ulike teknikker, og hvor stadig nye teknikker vil komme til.

Den kreative drivkraften bak de ulike håndverksteknikkene vil også dokumenteres og formidles.

– I dette prosjektet skal vi dokumentere ulike måter å lage ting på, og dette skal settes i sammenheng med andre håndverksteknikker rundt omkring i Europa, sier Arild Berg.

Han sier en digital database vil styrke innovasjon for bærekraft gjennom å bidra til å ruste Europa for den digitale tidsalder, og mer deling av det som tidligere har blitt betraktet som taus kunnskap.

Relevant for et bredt publikum

Samlingen av håndverksteknikker vil være interessant for dem som jobber med utdanning, historikere, konservatorer, arkitekter og andre.

Her vil du finne ulike tradisjonelle spesialteknikker, men også nyere teknikker basert på digital teknologi og eksperimentelle metoder.

Nærbilde av svarte brennmerker på grønn silke.

Foto av brennmerker på silke, designet med digital print til bekledningstekstil, av førsteamanuensis Wenche Lyche.

Prosjektet vil blant annet føre til minst 2600 materialprøver, 42 internasjonale verkstedeksperimenter, 300 dager med formidling, festival, utstillinger og konferanser.

Behovet for å skape

– I en digitalisert tidsalder hvor mange ofte sitter passiv foran skjermen, er det mer enn noen gang viktig å tenke på menneskets grunnleggende behov for å bruke hendenes evne til å skape, sier Berg.

Han understreker viktigheten av dette prosjektet.

Fra et folkehelseperspektiv bidrar prosjektet til folks behov for fysiske og kreative aktiviteter ved å gjøre tilgjengelig metoder som stimulerer sansene, og dette kan for mange bidra til forbedret helse.

Bidrar til bærekraft

CraftHub bidrar til OsloMets strategier om innovasjon for bærekraft på flere måter. Økonomisk fremmes nye modeller for den kulturelle og kreative sektoren.

En stol av tre, satt sammen av enkeltdeler fra mange ulike stoler, og ulike farger og tresorter.

Gjenbruk: "Er en halv stol nesten en stol eller søppel?" spurte bachelorstudentene Ronja Hartfelder, Lloyd Winter, Gunnar Havnås og Håkon Kinn på andre år produktdesign i emnet "Kulturforståelse og kommunikasjon", ledet av ph.d.-stipendiat Vibeke Sjøvoll.

CraftHub bidrar til å styrke brukerdrevet design gjennom økt tilgjengelighet om kreative metoder og samskaping. Det styrker tverrkulturell dialog.

Sosialt bidrar prosjektet til kreativt samarbeid mellom mennesker og tilpasning til det digitale skiftet.

Miljømessig bidrar prosjektet til bruk av lokale materialer, lokal produksjon, deltakelse i kreative prosesser samtidig som man er i en internasjonal dialog. Dette bidrar totalt til en ny digital infrastruktur for læring som vil være en del av smarte byer.

Fakta om prosjektet

Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre.

Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer.

Toppbildet er: Ocean Viking, Minneplatter laget av Gunhild Vatn, fra prosjektet Oslofjord Ecologies, OsloMet. Photo: Susann Jamtøy.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 20.04.2021 | OsloMet