Fire nye forskningsrådsprosjekter til By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Fire nye prosjekter til instituttet fra Norges forskningsråd

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har denne uken blitt tildelt midler til fire nye forskningsprosjektet fra Norges forskningsråd. Prosjektene handler om migrasjon, emigrasjon, samarbeid i Nordområdene og økosystembasert forvaltning.

I årets tildelinger fra Norges forskningsråd har OsloMet fått tilslag på 20 av sine søknader. Samlet innstilt beløp er på over 215 millioner kroner. Fire av disse prosjektene står forskere fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR for. 

To av prosjektene er tildelt i utlysningen «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv» og to er tildelt i utlysningen «Forskerprosjekt for fornyelse».

– Denne uka er det stor jubel både på instituttet og på universitetet, sier NIBRs instituttdirektør Geir Heierstad, som er særlig imponert over at instituttet har fått tilslag på nesten halvparten av sine søknader i denne runden.

Og til de forskerne som ikke vant gjennom i denne runden lover direktøren at det er mer kake igjen til neste år. Heierstad forteller at arbeidet med søknader er godt i gang for å rekke den neste fristen i Forskningsrådet, som for 2021 kommer allerede i februar.

OsloMets rektor Curt Rice er stolt av arbeidet som er lagt ned ved universitetet til årets søknadsrunde.

– Dette er storartet! Gratulerer så mye til alle fagmiljøene og støtteapparatet rundt, sier rektor Curt Rice. Dette både motiverer og inspirerer oss alle i det viktige arbeidet vi sammen gjør for samfunnet, sier rektor videre.

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt 

I prosjektet «Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governance in ecosystem based management» skal prosjektleder Marthe Indset og hennes team studere hvordan økosystembaserte retningslinjer og beslutningsprosesser kan oppnås gjennom forbedret administrativ praksis og verktøy i konsekvensanalyser og økosystemregnskap / budsjettering i ulike politisk-administrative miljøer. Fra NIBR deltar også forsker Gro Sandkjær Hanssen i prosjektet.

I prosjektet «Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region (RE:BARENTS)» skal prosjektleder Aadne Aasland og hans team studere effekten av grenseoverskridende samarbeid på helse og velferd mellom Norge og Russland i Barentsregionen de siste 20 årene. Prosjektleder for dette prosjektet er forsker Aadne Aasland. Fra NIBR deltar også forskerne Jørn Holm-Hansen og Mikkel Berg-Nordlie i prosjektet.

Forskerprosjekter

I prosjektet «Emigration from today’s Norway: Who, why, and how does it shape Norwegian society?» skal prosjektleder Marianne Tønnessen og hennes team se på utflytting fra Norge og konsekvensene av dette. Fra NIBR deltar også forskerne Aadne Aasland, Anne Balke Staver, Knut Onsager og Tone Liodden i prosjektet.

I prosjektet «Regulating migration and membership through monetary requirements» skal prosjektleder Anne Balke Staver og hennes team se nærmere på hvordan tid og penger påvirker innvandring og integrering i Norge på ulike måter. Fra NIBR deltar også forskerne Vilde Hernes, Mariann Stærkebye Leirvik og Tone Liodden i prosjektet.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 16.12.20 | Jan-Tore Berghei