Logoen til OsloMet på en bygning i Pilestredet.

Nytt forskningsrådsprosjekt til NIBR

Blant 414 søknader til Forskningsrådet, er NIBR ved OsloMet en av få som har fått tilslag.

Gratulerer til prosjektleder Knut Onsager og forskerteamet Heidi Bergsli, Marianne Tønnessen, Geir Orderud, Gro Sandkjær Hanssen og Anders Eika.

De skal forske på «Small city regions – development, resilience and sustainability».

I tillegg er NIBR-forsker Stian Lid med som en sentral forsker på et prosjekt i regi av NMBU, som også har fått tilslag fra Forskningsrådet: «Exit and effective reintegration of violent extremist in Scandinavia». Gratulerer!

Forskningsrådets finansierer «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv» for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor sektoren, som representerer samfunnets eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Mer informasjon om Forskningsrådets utlysning og hvem som har fått tilslag, finner du på Forskningsrådets egne sider (forskningsrådet.no)

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 21.06.22 | Tone C. S. Thorgrimsen